Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών: Διευκρινήσεις από το Υπ. Παιδείας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδεια ανατροφής τέκνου: Με αυτή την διευκρίνηση η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εκπαιδευτικού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Μ. Δόκου, απαντά σε ερωτήματα που περιήλθαν στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π..

Αδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών: Διευκρινήσεις από το Υπ. Παιδείας

Mπορεί να χορηγηθεί στην αναπληρώτρια το υπόλοιπο των ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα λήξης της άδειας λοχείας, ήτοι άδεια έως τις 20-5-2019, ανεξαρτήτως εάν η αναπληρώτρια έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019 (στις 4-3-2019)”.

Με αυτή την διευκρίνηση η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Μ. Δόκου, απαντά σε ερωτήματα που περιήλθαν στις Υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας αναφορικά με την άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π..

Δείτε τη  Διευκρινιστική Εγκύκλιο

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ.38287/Ε3/12-3-2019(ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) εγκύκλιος του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπ/κών ή μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ»

Με αφορμή ερωτήματα που περιήλθαν στις Υπηρεσίες μας από ορισμένες Δ/νσεις  Εκπ/σης, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4599/2019 (ΦΕΚ 40 τ.Α ́/4-3-2019), και αφορούν, ειδικότερα, στη δυνατότητα χορήγησης (του υπολοίπου)της άδειας διάρκειας έως τριών (3) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών στις αναπληρώτριες εκπ/κούς  ή  μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στην περίπτωση που οι εν λόγω αναπληρώτριες ελάμβαναν μειωμένο ωράριο διδασκαλίας κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα.

Με  τη(σχετική)  υπ’αριθ.38287/Ε3/12-3-2019(ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6)  εγκύκλιο ενημερωθήκατε για τις προαναφερθείσες διατάξεις και– στην επισήμανση υπ’ αριθ. 1 της εγκυκλίου– για  τη  δυνατότητα  χορήγησης  στις  αναπληρώτριες του  υπολοίπου  των  ημερών  μέχρι  τη συμπλήρωση των τριών (3)  μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών1.

Η αληθής έννοια της επισήμανσης αυτής της εγκυκλίου είναι ότι οι αναπληρώτριες δικαιούνται το υπόλοιπο των ημερών μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα τη λήξης της άδειας λοχείας, ανεξαρτήτως εάν έχουν κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.

Για παράδειγμα:

Εάν η άδεια λοχείας (μητρότητας) της αναπληρώτριας έληξε στις 4-2-2019, η αναπληρώτρια δικαιούται άδεια ανατροφής έως 3 μηνών και 15 ημερών, αποκλειστικά μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, θεωρητικά από τις 5-2-2019 (θεωρητικά καθότι η ισχύς του νόμου άρχεται στις 4-3-2019).

Βάσει της επισήμανσης υπ’ αριθ. 1 της εγκυκλίου μπορεί να χορηγηθεί στην αναπληρώτρια το υπόλοιπο των ημερών και μέχρι τη συμπλήρωση των 3 μηνών και 15 ημερών από την ημέρα λήξης της άδειας λοχείας, ήτοι άδεια έως τις 20-5-2019, ανεξαρτήτως εάν η αναπληρώτρια έκανε χρήση μειωμένου ωραρίου κατά το χρόνο της έναρξης ισχύος του ν. 4599/2019 (στις 4-3-2019).

Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως εφαρμόζετε την υπ’ αριθ. 38287/Ε3/12-3-2019(ΑΔΑ: Ψ5ΘΡ4653ΠΣ-ΩΒ6) εγκύκλιο λαμβάνοντας υπόψη και τις διευκρινίσεις του παρόντος εγγράφου. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

Δείτε την Εφαρμοστική Εγκύκλιο για την άδεια ανατροφής τέκνου αναπληρωτριών εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π., Ε.Β.Π.

Δείτε τις σημερινές Διευκρινήσεις σε μορφή pdf

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση