Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναμορφωμένοι πίνακες ΠΕ60-ΠΕ70-ΠΕ79-ΠΕ79.01 Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναμορφωμένοι πίνακες ΠΕ60-ΠΕ70-ΠΕ79-ΠΕ79.01 Προκήρυξης 1ΓΕ/2019 κατηγορίας Π.Ε-Κατάταξη με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναμορφωμένοι πίνακες ΠΕ60-ΠΕ70-ΠΕ79-ΠΕ79.01

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και συγκεκριμένα  το Πρώτο Τμήμα Διακοπών 2022 με την υπ. αριθμ. 16863//01/2021/22-7-2022 Απόφαση, με σχετικό ΑΔΑ 6ΥΨΣ6Η6-15Θ και με ημερομηνία ανάρτησης στη Διαύγεια 03.08.2022 07:41:28, προχώρησε στην έκδοση Αναμορφωμένων Τελικών Πινάκων Κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ60 & ΠΕ70 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ / ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΙΑΝΟ) & ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ / ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΦΛΑΟΥΤΟ), Προκήρυξης 1ΓΕ/2019, κατηγορίας Π.Ε.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την Απόφαση ΑΣΕΠ

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ )

Β. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛOI

Γ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΙΑΝΟ)

Δ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Ν.4589/2019) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/24.12.2019 & 1/24.1.2020, τ.ΑΣΕΠ ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΦΛΑΟΥΤΟ)

Δείτε σε μορφή pdf τους νέους Πίνακες ΑΣΕΠ εδώ 

Δείτε σχετικά

Αναμορφωμένοι Πίνακες ΤΕ01.30-Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και ΤΕ16 Μουσικής-Κιθάρα Κλασική από το ΑΣΕΠ 

Αναμορφωμένοι Πίνακες 2ΓΕ/2019 ΑΣΕΠ κλάδων ΠΕ02, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ06 & ΠΕ88.05 

ΑΣΕΠ-Αναμορφωμένοι πίνακες Προκήρυξης 2ΓΕ/2019
Αναμορφωμένοι Πίνακες ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 κλάδων ΠΕ60-ΠΕ79-ΠΕ79.01

Αναμορφωμένοι πίνακες 3ΕΑ/2019: Κοινοποιήθηκαν από το ΑΣΕΠ

Αναμορφωμένοι Πίνακες AΣΕΠ 2ΓΕ/2019: ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ06

ΑΣΕΠ: Νέοι αναμορφωμένοι Πίνακες 3ΕΑ/2019 κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ71

Νέοι Πίνακες ΑΣΕΠ ΠΕ21-ΠΕ23-ΠΕ29: Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 2ΕΑ/2019

Αναμορφωμένοι Πίνακες Προκήρυξης 3ΕΑ ΑΣΕΠ Ειδικής Αγωγής

Αναμορφωμένοι τελικοί πίνακες 4ΕΑ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ: Κλάδων ΤΕ01.13, ΤΕ01.30 & ΤΕ 16

Πριν φύγετε

Μεταθέσεις νεοδιόριστων: Εγκύκλιος σχετικά με το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων πριν τους νέους διορισμούς

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση