Τρίτη, 21 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις σε ΑΕΙ για την υποβολή αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις σε ΑΕΙ για την υποβολή αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, από τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης κο Οδυσσέα Ζώρα.

Διευκρινίσεις σε ΑΕΙ

Με το υπ. αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/11316/Ζ2/31-1-2023 έγγραφο, ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κος Οδυσσέας Ζώρας, παρέχει διευκρινίσεις στα ΑΕΙ σχετικά με την υποβολή αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Αναλυτικά το έγγραφο

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την υποβολή αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων των Α.Ε.Ι.

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4957/2022 (Α’141), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 144 του ν. 4957/2022, καθώς για κάθε αιτούμενη νέα θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) είναι αναγκαίο να καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) βαθμίδα, και β) γνωστικό αντικείμενο κάθε θέσης από το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος.

2. Δεδομένου ότι ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση των πρώτων Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων έχει οριστεί η 28η .2.2023 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 και οι διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής αποκλειστικά μετά την κατάρτιση του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων κάθε Τμήματος, και ειδικότερα από το επόμενο έτος και εξής.

3. Ειδικώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η Συνέλευση κάθε Τμήματος δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος. Τυχόν αποφάσεις περί αιτημάτων ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων που λαμβάνονται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων δεν δύνανται να λαμβάνονται υπόψη.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως τα αρμόδια όργανα και οι υπηρεσίες κάθε Α.Ε.Ι. μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Δείτε επίσης

Τρεις ομάδες εργασίας καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ανακοινώνουν τα Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας 

Τηλεργασία στο δημόσιο-Εγκύκλιος: Για χρόνο και τόπο παροχής, δικαιώματα και υποχρεώσεις των υπαλλήλων 

Σπουδαστές ΔΙΕΚ-στεγαστικό επίδομα: Δικαιούχοι-διαδικασία υποβολής αίτησης-δικαιολογητικά 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση