Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Δομές εκπαίδευσης καταστημάτων κράτησης: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για θέματα λειτουργίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Δομές εκπαίδευσης καταστημάτων κράτησης: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση βασικών θεμάτων που αφορούν στις προϋποθέσεις και στην ανάγκη λειτουργίας τους.

Δομές εκπαίδευσης καταστημάτων κράτησης

Ο Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπ/σης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κος Γ. Βούτσινς προέβη με την υπ. αριθμ. Κ1/32995/23-3-2021 Απόφαση στη  σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για τη διερεύνηση βασικών θεμάτων που αφορούν στις προϋποθέσεις και στην ανάγκη λειτουργίας δομών εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης και την υποβολή εισήγησης προς τα συναρμόδια υπουργεία

Αναλυτικά
Α. Συνιστούμε άμισθη πενταμελή επιτροπή

στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτελούμενη από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τους αναπληρωτές τους, για τον συντονισμό και την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας δομών εκπαίδευσης στα Καταστήματα Κράτησης.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη αυτής ως ακολούθως:

1. Πιέρα Λευθεριώτου του Αιμιλίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με αναπληρώτριά της τη Σεβαστή Καλοκαιρινού του Σωτηρίου,  εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ05, που υπηρετεί με απόσπαση στο ως άνω Τμήμα.

2. Διονύσιος Μουζάκης του Νικολάου, Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με αναπληρώτριά του τη Ρεβέκκα Σταματοπούλου του Ιωάννη, υπάλληλο του ως άνω Τμήματος.

3. Ιωσηφίνα Χαχλά του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Τζωρτζάκου του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που υπηρετεί με απόσπαση στο ως άνω Τμήμα.

4. Αικατερίνη Παπανικολάου του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Οργάνωσης Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με αναπληρωτή της τον Ηλία Μπενέκο του Νικολάου, υπάλληλο του ως άνω Τμήματος.

5. Άννα Διαμαντή του Γεωργίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, με αναπληρώτριά της την Αικατερίνη Παραδείση του Νικολάου υπάλληλο του Τμήματος Σχεδιασμού Μέτρων Ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής.

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η Πιέρα Λευθεριώτου του Αιμιλίου, με αναπληρωτή της τον Διονύσιο Μουζάκη του Νικολάου.

Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα ασκεί το μέλος αυτής, Ιωσηφίνα Χαχλά του Μιχαήλ, με αναπληρώτριά της τη Δήμητρα Τζωρτζάκου του Γεωργίου.

Γ. Έργο της επιτροπής θα είναι

ο συντονισμός και η επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα Καταστήματα Κράτησης, μέσω της διερεύνησης βασικών θεμάτων σχετικών με τις προϋποθέσεις και την ανάγκη λειτουργίας των δομών αυτών και η σχετική εισήγηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία.

Για την υποβοήθηση του έργου της,

η Επιτροπή μπορεί να ζητά και να έχει πρόσβαση σε κάθε απαραίτητη σχετική πληροφορία και να απευθύνει πρόσκληση και σε άλλους φορείς, που θεωρεί ότι μπορεί να την επικουρήσουν στην εκτέλεση του έργου της.

Πέραν των ανωτέρω μελών,

ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους εμπλεκόμενων φορέων, Προϊσταμένους Διεύθυνσης Καταστημάτων Κράτησης και Διευθυντές Δομών Εκπαίδευσης, για τη διατύπωση σχετικών εισηγήσεων εφόσον κρίνεται αναγκαία η συνδρομή τους για την επίτευξη των στόχων της.

Οι παραπάνω φορείς

διευκολύνουν και υποστηρίζουν το έργο της Επιτροπής, παρέχοντάς της τα αιτούμενα στοιχεία και εξασφαλίζοντάς της πρόσβαση σε κάθε πληροφορία.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

Δ. Η Επιτροπή λειτουργεί εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη της. Δύναται να συνεδριάζει και από απόσταση, με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

 Δείτε επίσης

Ζ. Μακρή: Πρώτα τα Λύκεια θα ανοίξουν-2 εβδομάδες παράταση σχ. έτους-Υπεύθ. δήλωση για self test
Υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού σε μαθητές-φοιτητές για συμμετοχή σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία
Πανελλαδικές 2021: Διευκρινίσεις για γνωματεύσεις υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Οδηγός διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης από τον/την Εκπαιδευτικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση