Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διορισμός 10 υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διορισμός 10 υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Διορισμός 10 υπαλλήλων

Διορισμός δέκα (10) υπαλλήλων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, βάσει της υπ’ αρ. 676/20-07-2020 απόφασης του 1ου Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ, που αφορά σε αιτήματα αντικατάστασης διοριστέων λόγω μη αποδοχής διορισμού, στο πλαίσιο της προκήρυξης 8Κ/2008, και της υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./79/13364/09-12-2015 (ΦΕΚ 2765 Β’) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Κατανομή προσωπικού έτους 2015» (ΑΔΑ: 6ΩΚΔ465ΦΘΕ-65Λ) που αφορά στους πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1180/Γ΄/13- 12-2010

Η Απόφαση

Διορίζουμε τους παρακάτω επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8Κ 2008, ως μόνιμους υπαλλήλους με διετή δοκιμαστική υπηρεσία, σε κενές οργανικές θέσεις, με εισαγωγικό βαθμό Δ΄ και εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) 1, στις ακόλουθες Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, όπου οφείλουν να παρουσιαστούν για την ορκωμοσία και την ανάληψη των καθηκόντων τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της παρούσας:

 

 

Α/Α

 

 

ΔΙΟΡΙΣΤΕΑ/ΟΣ

 

 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

 

1.

 

 

 

ΤΣΙΝΤΖΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

2.

 

 

ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

 

3.

 

 

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΔ ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

ΒΑΛΑΧΑ ΕΙΡΗΝΗ

 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

5.

 

 

 

ΧΗΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

 

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

6.

 

 

ΤΖΕΤΖΕΡΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

 

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΔ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

7.

 

 

ΜΠΕΝΕΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

8.

 

 

 

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

 

9.

 

 

 

ΤΕΛΙΔΟΥ ΝΙΚΗ

 

 

 

ΑΛΕΞΙΟΣ

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΔ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

 

10.

 

 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΑΙΘ

 

Δείτε την Απόφαση Διορισμός 10 υπαλλήλων στις ΔΠΕ-ΔΔΕ-ΠΔΕ

Δείτε επίσης

Ζ. Μακρή: Πρώτα τα Λύκεια θα ανοίξουν-2 εβδομάδες παράταση σχ. έτους-Υπεύθ. δήλωση για self test
Υποχρεωτικά τεστ κορονοϊού σε μαθητές-φοιτητές για συμμετοχή σε δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία
Πανελλαδικές 2021: Διευκρινίσεις για γνωματεύσεις υποψηφίων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Οδηγός διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης από τον/την Εκπαιδευτικό
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση