Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας | Αποφάσεις

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας: Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας κι Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως-Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση.

Μετατάξεις Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Με το υπ. αριθμ. 19549/N4/19-02-2021 αποστέλλονται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως.

Δείτε αναλυτικά τις Αποφάσεις με τα ονόματα
Μαρούσι,19-2-2021 – Αρ. Πρωτ.:19549/N4
Θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

Σας στέλνουμε για δημοσίευση τις αριθ. πρωτ. 16832/Ν4/11-2-2021, 16907/Ν4/11-2-2021, 16916/Ν4/11-02-2021, 16973/Ν4/11-2-2021, 17506/Ν4/12-2-2021, 17500/Ν4/12-2-2021, 17518/Ν4/12-2- 2021, 17527/Ν4/12-2-2021, 17637/Ν4/12-02-2021, 17645/Ν4/12-02-2021, 17648/Ν4/12-02-2021, 18636/Ν4/17-02-2021, 18650/Ν4/17-02-2021, 17627/Ν4/12-02-2021, 18697/Ν4/17-2-2021, 18646/Ν4/17-2- 2021, 18632/Ν4/17-02-2021, 17651/Ν4/12-2-2021, 17649/Ν4/12-2-2021 και 17647/Ν4/12-02-2021 Αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τον ν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε σε μορφή pdf τις Αποφάσεις μετατάξεων με το σύστημα ενιαίας κινητικότητας -19 ΦΕΒ 2021

_______________________

Μαρούσι,22-2-2021 – Αρ. Πρωτ.:20446/N4
Θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

Αποστέλλονται για δημοσίευση οι αριθ. πρωτ.18934/Ν4/18-2-2021, 19505/Ν4/19-2-2021,19499/Ν4/19-2-2021και 18655/Ν4/17-02-2021Αποφάσειςτης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τονν. 4440/16 (ΦΕΚ 224 Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε σε μορφή pdf τις Αποφάσεις μετατάξεων με το σύστημα ενιαίας κινητικότητας – 22 ΦΕΒ 2021

Δείτε επίσης

Υφυπουργός Μακρή-παράταση σχολικού έτους: Λιγότερο από μήνα-Δεν περικόπτονται οι διακοπές Πάσχα
Πρόσκληση συνάντησης Υπουργείου Παιδείας με ΟΛΜΕ-ΔΟΕ: Αξιολόγηση-λειτουργία σχολείων-πρόσληψη Κ.Λ-Ψυχολόγων
Αξιολόγηση-Γνωμοδότηση: Για την απεργία αποχή από τη Νομική Σύμβουλο της ΔΟΕ
ΦΕΚ αξιολόγησης σχολείων: Αλλάζει η προθεσμία ειδικής συνεδρίασης ενημέρωσης Συλλόγου Διδασκόντων
Νέες διευκρινίσεις για την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση σχολικών μονάδων από την ΟΛΜΕ

Πριν φύγετε

ΟΛΜΕ-Αξιολόγηση σχολικών μονάδων: Απαντήσεις σε ερωτήσεις για την Απεργία-Αποχή
Κήρυξη απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση | Ανακοίνωση ΔΟΕ
Αξιολόγηση σχολικών μονάδων-ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Ενέργειες-βήματα υλοποίησης απόφασης για κήρυξη απεργίας αποχής
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση