Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ολοκλήρωση επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου-Εξετάσεις πιστοποίησης Β1 & Β2 επιπέδου ΤΠΕ το Φθινόπωρο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ολοκλήρωση επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου – Εξετάσεις πιστοποίησης Β1 & Β2 επιπέδου ΤΠΕ το Φθινόπωρο – Ανακοίνωση Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ολοκλήρωση επιμόρφωσης Β2 Επιπέδου

Με Ανακοίνωσή του το ΥΠΑΙΘ πληροφορεί πως:

Α. Ολοκληρώθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020, στα οποία συμμετείχαν 5.800 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.

Β. Το ΥΠΑΙΘ ανταποκρίθηκε άμεσα στις νέες συνθήκες της πανδημίας κορονοϊού και τροποποίησε τον αρχικό σχεδιασμό της επιμορφωτικής διαδικασίας και μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» υλοποιήθηκαν από τους επιμορφούμενους εξ αποστάσεως.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης (Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ) θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν σε αυτά μέσω ψηφιακών εξετάσεων σε Κέντρα Πιστοποίησης Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), το Φθινόπωρο 2020.

Δείτε την Ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ
Ολοκλήρωση προγραμμάτων επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ

5.800 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων απ’ όλη την Ελλάδα, περιλαμβανομένων και εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού έλαβαν μέρος στα προγράμματα επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ της περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2020 που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.

Αξιοποίηση ΤΠΕ στη διδακτική πράξη

H Επιμόρφωση Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε., συνέχεια της επιμόρφωσης Β1 επιπέδου ΤΠΕ, αφορά σε επιμόρφωση για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη, στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της σχολικής εκπαίδευσης και έχει διάρκεια 60 ώρες.

Ομάδες εκπαιδευτικών

Τα επιμορφωτικά προγράμματα συγκροτούνται από εκπαιδευτικούς ομοίων ή «συναφών» κλάδων («συστάδες» κλάδων εκπαιδευτικών) σε ομάδες 10-15 εκπαιδευτικών και υλοποιούνται με μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, δηλαδή με συνδυασμό:

  • – σύγχρονων εξ αποστάσεως συνεδριών
  • -ασύγχρονων δράσεων με αξιοποίηση ειδικών συστημάτων και εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και
  • -ενός αριθμού δια ζώσης συνεδριών σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ) σε όλη τη χώρα.
Δεκατρείς (13) “συστάδες”

Οι δεκατρείς (13) «συστάδες», στις οποίες εντάσσονται όλοι οι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών, είναι: 1-Φιλολογικά, 2-Φυσικές Επιστήμες, 3-Μαθηματικά, 4-Πληροφορική, 5-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση/Δάσκαλοι, 6-Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση/ Νηπιαγωγοί, 7-Ξένες Γλώσσες, 8-Καλές Τέχνες,  9-Φυσική Αγωγή και Υγεία, 10-Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί, 11-Οικονομία, Διοίκηση και Κοινωνικές Επιστήμες, 12-Επαγγέλματα Γης, 13-Ειδική Αγωγή.

“Εφαρμογή στην τάξη”

Η «εφαρμογή στην τάξη» είναι αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας η οποία περιλαμβάνει την υλοποίηση από κάθε επιμορφούμενο εκπαιδευτικό, κατ’ ελάχιστον 6 παρεμβάσεων στην τάξη με τους μαθητές του, με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων του σχολείου και αποβλέπει αφ’ ενός στην καλύτερη αφομοίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων, αφ’ ετέρου στην άμεση και με μαζικό τρόπο μεταφορά των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης στους τελικά ωφελούμενους, που είναι οι μαθητές.

Καθώς μεγάλο διάστημα της παρούσας φάσης υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης συνέπεσε με την περίοδο των εξαιρετικά  δύσκολων και απρόσμενων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία covid-19 (κλειστά σχολεία κλπ.).

Τροποποίηση σχεδιασμού λόγω πανδημίας κορονοϊού

Ανταποκρινόμενοι άμεσα στις νέες συνθήκες, τροποποιήθηκε κατάλληλα ο αρχικός σχεδιασμός της επιμορφωτικής διαδικασίας και μεγάλο μέρος των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» υλοποιήθηκαν από τους επιμορφούμενους εξ αποστάσεως.

Οι επιμορφώσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση  εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», http://e-pimorfosi.cti.gr, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2014-2020) από το Ι.Τ.Υ.Ε. – «Διόφαντος» ως τελικό δικαιούχο, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.

Εξετάσεις πιστοποίησης

Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιτυχώς τα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης (Β1 επιπέδου ΤΠΕ και Β2 επιπέδου ΤΠΕ) στο πλαίσιο της Πράξης, θα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν σε αυτά μέσω ψηφιακών εξετάσεων σε Κέντρα Πιστοποίησης Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), οι οποίες προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το Φθινόπωρο 2020.

Δηλώσεις Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σ. Ζαχαράκη

H Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την επιμόρφωση:

«Είναι γνωστό ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν δομική συνιστώσα της σύγχρονης κοινωνίας και έχουν επηρεάσει καθοριστικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη.

Στην εκπαίδευση οι ΤΠΕ αποτελούν βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του σχολείου, την υποστήριξη και ενίσχυση της μάθησης και, τελικά, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους, σε αυτό το πλαίσιο, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Δείτε επίσης

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής: Το ΦΕΚ με τη διαδικασία
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2019: Eκδόθηκαν τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων
Ανοικτή Πρόσκληση ΙΕΠ για τη διάθεση υπηρεσιών σύγχρονης και ασύγχρονης επιμόρφωσης

Πριν φύγετε

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου Δημοτικών και Νηπιαγωγείων 2020-21 | Εγγραφα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση