Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Παράταση συμβάσεων αναπληρωτών: Δεν απαιτείται νέα υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Παράταση συμβάσεων αναπληρωτών: Οδηγίες από Επιτελική Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ για τις απαραίτητες διεργασίες στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Παράταση συμβάσεων αναπληρωτών

Με το υπ. αρ. Πρωτ. 2151/9/6/2020 έγγραφο του Προϊσταμένου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ, κου Κωνσταντίνου Βαλιάντζα, προς τις ΔΠΕ και ΠΔΕ της χώρας, αναφορικά με το ζήτημα παράτασης των συναφθέντων συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ ΕΣΠΑ και ΠΔΕ λόγω παράτασης του διδακτικού έτους, δίνονται οδηγίες για τις απαραίτητες διεργασίες στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Αναλυτικά το έγγραφο
ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση εντύπων ΕΡΓΑΝΗ λόγω παράτασης συμβάσεων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Α/θμια Εκπαίδευση»

 Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη παράταση διδακτικού έτους 2019-2020 της Α/θμιας Εκπαίδευσης από 21-06-2020 στις 30-06-2020, αναφορικά με το ζήτημα παράτασης των συναφθέντων συμβάσεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ ΕΣΠΑ και ΠΔΕ λόγω παράτασης του διδακτικού έτους και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  1. Δεν απαιτείται νέα υποβολή στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την παράταση των συμβάσεων του ανωτέρω προσωπικού λόγω της παράτασης του σχολικού έτους στις 30-06-2020.
  2. Η παράταση της σύμβασης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ θα αποτυπωθεί μόνο στο έντυπο Ε7 (το οποίο συμπληρώνεται με τη λήξη σύμβασης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ) με τις εξής καταχωρήσεις στα ακόλουθα πεδία της παραγράφου

« Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»:

α) Συμβατική ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ λήξης της σύμβασης εργασίας: καταχωρείται η ημερομηνία λήξης της αρχικής σύμβασης, δηλαδή 21-06-2020.

β) Ημερομηνία Λήξης της Σύμβασης : καταχωρείται η ημερομηνία παράτασης της σύμβασης λόγω παράτασης του διδακτικού έτους, δηλαδή 30-06-2020.

γ) Τελευταία Ημέρα Εργασίας: καταχωρείται η ημερομηνία 30-06-2020.

δ) Στο πεδίο Παρατηρήσεις: θα καταχωρηθεί το κείμενο: «παράταση σύμβασης μέχρι 30/6/2020 Νόμος………. Άρθρο …… ΦΕΚ…………………………………. »

Mε εντολή υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του ΥΠΑΙΘ

Κωνσταντίνος Δ. Βαλιάντζας

Δείτε σχετικά

Παράταση διδακτικού έτους-συμβάσεων αναπληρωτών | Τροπολογία
Οδοιπορικά έξοδα συμπλήρωσης ωραρίου Προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ: Διαδικασία και Παραστατικά εκκαθάρισης
ΟΑΕΔ: Οδηγίες για την εξυπηρέτηση του κοινού από Τρίτη 09.06.2020

Δείτε ακόμη

Οριστικοί ειδικής 3ΕΑ: Εκδοση τελικών Πινάκων κατάταξης
Οριστικοί 4ΕΑ Ειδικής Αγωγής: Κατηγορίας ΤΕ κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση