Πέμπτη, 23 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας από ΠΜΣ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας από ΠΜΣ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις».

Πιστοποίηση παιδαγωγικής επάρκειας

Με την υπ. αριθμ. 3982 Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1767/20-3-2023 και υπογράφεται από τον Πρύτανη κο Θεόδωρο Θεοδουλίδη πιστοποιείται η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις».

Για την Απόφαση της Συγκλήτου ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων:

  • H υπ’ αρ. 3095/2021 (Β’ 6635) απόφαση Συγκλήτου, που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 7405/2021 (Β’ 3865) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
  • Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 28/20-12-2022) της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
  • H θετική εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου Παιδαγωγικής Επάρκειας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 4/27-01-2023).
  • Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 164/08-06-2022), που ορίστηκε το πλαίσιο για την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας στα ΠΜΣ και συστάθηκε εξαμελής επιτροπή ελέγχου.
  • Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 180/08-03-2023).

Αναλυτικά η Απόφαση

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/Επιχειρήσεις».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

αποφασίζει:

Την πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Επικοινωνία και Ηγεσία σε Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 10 Μαρτίου 2023

Ο Πρύτανης ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Δείτε επίσης

Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας σε 2 Μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας | ΦΕΚ

Νέες ρυθμίσεις παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας

Αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών Ελλάδας-Κύπρου: Υπεγράφη διακρατική συμφωνία 

Πριν φύγετε

 Μισθοί πείνας στο Δημόσιο: Μηδενικές αυξήσεις στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων και το 2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση