Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-προσλήψεις: Κοινωνικών Λειτουργών-Επισκεπτών Υγείας-Ψυχιάτρων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-προσλήψεις: Κοινωνικών Λειτουργών-Επισκεπτών Υγείας-Ψυχιάτρων – ΣΟΧ2/2021 και ΣΟΧ3/2021.

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής-προσλήψεις

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής προκηρύσσει 6 θέσεις Ψυχιάτρων ΠΕ (2) – Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ (2) και Επισκεπτών Υγείας ΤΕ (2).

Αναλυτικά
Α) ΣΟΧ2/2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του υποέργου (1) “Υπηρεσίες κατ ́οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου” του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Δήμου Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

 

 

Νέα Φιλαδέλφεια (Δ. Νέας Φιλαδέλφειας)

 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι

δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του

υποέργου (5νθήμερη, 7ωρη απασχόληση)

 

 

 

 

1

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

 

 

 

Νέα Φιλαδέλφεια (Δ. Νέας Φιλαδέλφειας)

 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι

δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του

υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση)

 

 

 

 

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΝΕΑΣ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

 

 

 

Νέα Φιλαδέλφεια (Δ. Νέας Φιλαδέλφειας)

 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι

δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του

υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση)

 

 

 

 

1

 

Β) ΣΟΧ3/2021

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση του υποέργου (1) «Υπηρεσίες κατ΄οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Δήμου Χαϊδαρίου του Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης  
 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 

Περιστέρι

 

(Δ. Περιστερίου) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι

δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του

υποέργου (5νθήμερη, 7ωρη απασχόληση)

 

 

 

 

1

 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 

 

Περιστέρι

 

(Δ. Περιστερίου) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι

δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του

υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση)

 

 

 

 

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Υπηρεσία Τόπος Απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης  
 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

 

 

Περιστέρι

 

(Δ. Περιστερίου) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι

δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του

υποέργου (5νθήμερη, 8ωρη απασχόληση)

 

 

 

 

1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, Τ.Κ. 12462, ΧΑΪΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Βασιλειάδου Κορνηλίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-2054186, 213-2054107, 213- 2054252).

Δείτε

ΣΟΧ2/2021

ΣΟΧ3/2021

Δείτε επίσης

Ομάδα Δράσης ένταξης Ρομά-Θέσεις εργασίας: Κοιν. Λειτουργών-Κοινωνιολόγων-Εκπαιδευτικών-Οικονομολόγων
Προκήρυξη 7Κ-2021: 144 θέσεις στα ΚΕΠ-Αιτήσεις από 5 έως 20 Ιουλίου 2021
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση