Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2021.

Θέσεις για διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας

Α. Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 71/18-01-2021 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης ερευνητή για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο:

«Παραγωγή βιο-υδρογόνου βασισμένη σε καλλιέργειες κυανοφυκών με χρήση υγρών αποβλήτων ως υπόστρωμα».

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο συναφές πτυχίο από αντίστοιχο ΑΕΙ του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).

2. Διδακτορικό Δίπλωμα σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη χρήση μικροοργανισμών στην επεξεργασία αποβλήτων, ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ).

3. Εμπειρία στην καλλιέργεια μικροοργανισμών και διαφόρων εργαστηριακών αναλύσεων.

4. Συμμετοχή στην υλοποίηση τουλάχιστον 3 ερευνητικών προγραμμάτων (εθνικών ή ευρωπαϊκών ή/και συγχρηματοδοτούμενων).

5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά/συνέδρια με κριτές συναφείς με το αντικείμενο της έρευνας.

Β. Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 71/18-01-2021 συνεδρίαση, αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης ερευνητή για τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο:

«Δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών αλλαγών στην μεταλιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία».

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο συναφές πτυχίο από αντίστοιχο ΑΕΙ του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ).

2. Διδακτορικό Δίπλωμα σπουδών σε αντικείμενο συναφές με Εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Αιτήσεις υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, από τις 21-01-2021 και ώρα 08:00, μέχρι τις 25-01-2021 και ώρα 15:00, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (chemeng@uowm.gr).

Δικαιολογητικά

Η αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» του συνημμένου κανονισμού) θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε μορφή pdf:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (εφόσον υπάρχει).

3. Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5. Αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης ή πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές είτε από Καθηγητές/τριες ΑΕΙ είτε από Ερευνητή των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

8. Πρότασης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας (σύμφωνα με το υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β» του συνημμένου κανονισμού).

9. Σύμφωνη γνώμη από τον/την προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο τηλέφωνο 24610-56654 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου chemeng@uowm.gr.

Βρείτε εδώ τις δύο προκηρύξεις.

Δείτε επίσης
Προκήρυξη 26 θέσεων υποψηφίων διδακτόρων από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 
Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου στα ναυτιλιακά: Από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών
Δείτε ακόμη
Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες σε Ελλάδα και εξωτερικό
15 υποτροφίες θεωρητικών επιστημών σχετιζόμενες με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού από το ΕΚΠΑ
Χορήγηση δύο προπτυχιακών υποτροφιών ΙΚΥ από από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κλεάρχου Τσουρίδη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση