Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και ποιος τις χορηγεί

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών και ποιος τις χορηγεί – Αρχεία με τις άδειες που δικαιούνται εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών και ποιος τις χορηγεί
Α. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ

Αρχείο με όλες τις άδειες που δικαιούνται μόνιμοι εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έχει κοινοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας κι Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Στο αρχείο, το οποίο παραθέτουμε ακολούθως, περιλαμβάνεται:
 1. Ο τύπος της χορηγούμενης άδειας
 2. Η διάρκεια της χορηγούμενης άδειας
 3. Η νομική παραπομπή
 4. Οι αποδοχές
 5. Παρατηρήσεις
 6. Η πραγματική προϋπηρεσία
 7. Η παράθεση της κύριας διάταξης
Δείτε σε μορφή pdf Αδειες Μόνιμων Εκπαιδευτικών
Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών και ποιος τις χορηγεί
Αναλυτικά οι άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο αρχείο

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ/ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (συζύγου ή συγγενούς)

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ/ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (ιδίου/συζύγου/ τέκνου)

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ιδίου/τέκνου)

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ Α’ΒΑΘΜΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ Β΄ΒΑΘΜΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΩΣ 1 ΜΗΝΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΕ Ε.Ε./ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΝΙΑΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

———————————–
Β. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Αρχείο με όλες τις άδειες που δικαιούνται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) έχει κοινοποιήσει το Υπουργείο Παιδείας κι Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Στο αρχείο, το οποίο παραθέτουμε ακολούθως, περιλαμβάνεται:
 1. Ο τύπος της χορηγούμενης άδειας
 2. Η διάρκεια της χορηγούμενης άδειας
 3. Η νομική παραπομπή
 4. Οι αποδοχές
 5. Παρατηρήσεις
 6. Η πραγματική προϋπηρεσία
 7. Η παράθεση της κύριας διάταξης
Δείτε σε μορφή pdf Αδειες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
Αδειες μόνιμων και αναπληρωτών και ποιος τις χορηγεί
Αναλυτικά οι άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που περιλαμβάνονται στο αρχείο

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΓΑΜΟΥ/ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (συζύγου ή συγγενούς)

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ/ΛΗΨΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΔΕΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΟΣ (ιδίου/συζύγου/ τέκνου)

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ιδίου/τέκνου)

ΑΔΕΙΑ ΑΝΥΠΑΙΤΙΟΥ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

———————————–
Γ. ΠΟΙΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

Σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών, μόνιμων και αναπληρωτών – Ποιος τις χορηγεί και ποιες άδειες τελικά χορηγούνται. Ακολουθεί κατάλογος και σε μορφή pdf όλες οι άδειες.

Επιμέλεια: Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ρόζα Ιμβριώτη”

 Α. ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Κανονική άδεια
 • Ειδική άδεια γάμου – θανάτου
 • Ειδική άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
 • Ειδική άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη
 • Ειδική άδεια νοσήματος (22 ημερών)
 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Ειδική άδεια αναπηρίας
 • Ειδική άδεια αιμοδοσίας
 • Άδεια ασθένειας τέκνων
 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
 • Αναρρωτική άδεια
 • Άδεια εξετάσεων

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Κανονική άδεια κυοφορίας
 • Άδεια 3μηνη (για ανατροφή 3ου παιδιού)
 • Άδεια 9μηνη ανατροφής ή μειωμένο ωράριο
 • Άδεια 6μηνη ανατροφής (για γέννηση δίδυμων, τρίδυμων κ.τ.λ.)
 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
 • Άδεια συνδικαλιστική
 • Άδεια άνευ αποδοχών (έως 1 μήνα)
 • Άδεια αθλητική
 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

Το Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. χορηγεί:

 • Άδεια άνευ αποδοχών > 1 μήνα (όχι για ανατροφή τέκνου)

Β. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Κανονική άδεια
 • Άδεια γάμου – θανάτου
 • Άδεια για γέννηση τέκνου (σε άντρες εκπαιδευτικούς)
 • Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
 • Άδεια για συμμετοχή σε δίκη
 • Κανονική άδεια για μεταγγίσεις αίματος (22 ημερών)
 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Άδεια αναπηρίας
 • Άδεια αιμοδοσίας
 • Άδεια γονική για παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου
 • Αναρρωτική άδεια
 • Άδεια φοιτητική – εξετάσεων
 • Άδεια υπερεργασίας (για επιτηρητές στο ΚΠγ)

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Μειωμένο ωράριο για ανατροφής τέκνου έως 2 ετών
 • Άδεια για επιστημονικούς ή επιμορφωτικούς λόγους
 • Άδεια αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού
 • Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου
 • Άδεια συνδικαλιστική
 • Άδεια μετεκπαίδευσης – εφεδρείας

Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ:

Ο Διευθυντής / Η Διευθύντρια του σχολείου χορηγεί:

 • Ειδική άδεια γονική (10 ημερών)
 • Άδεια γονική νοσηλείας τέκνου έως 18 ημερών (30 ημέρες άνευ αποδοχών)
 • Αναρρωτική άδεια

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγεί:

 • Άδεια κύησης
 • Άδεια λοχείας
 • Άδεια 4μηνη άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου

Δείτε σε μορφή pdf ποιος χορηγεί και ποιες άδειες χορηγούνται ΕΔΩ

Δείτε σχετικά

Αδειες εκπαιδευτικών ΑμεΑ-Ωράριο: Ολο το νομοθετικό πλαίσιο 

Πριν φύγετε

Μισθοδοσία μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ: Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις 

Οδηγός εκπαιδευτικού 2023-24: Ολα όσα αφορούν στους μόνιμους, νεοδιόριστους και αναπληρωτές 

Οδηγός ΕΕΠ-ΕΒΠ 2023-24: Ιστορική διαδρομή-προσλήψεις-διορισμοί-καθηκοντολόγια-νομοθεσία

Οδηγός νέου αναπληρωτή: Γενικές οδηγίες-Πριν και μετά την πρόσληψη-Προς την απόλυση 

Νεοδιόριστοι 2023-24: Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν όσοι διορίζονται-Της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση