Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανοίγει το ΟΠΣΥΔ για τροποποιήσεις στην αίτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ανοίγει το ΟΠΣΥΔ για τροποποιήσεις στην αίτηση Διευθυντών Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 αναφέρει Εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας.

Ανοίγει το ΟΠΣΥΔ για να δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης που έχουν οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική τους αίτηση και επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν, να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

Με έγγραφό του το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί τα παραπάνω όπως και ότι η δυνατότητα αυτή θα υπάρξει από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΟΠΣΥΔ του ΥΠ.Π.Ε.Θ. https://opsyd.sch.gr.

Δείτε το έγγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΕΝΙΚΗ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α/ΘΜΙΑΣ   & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ &   Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

———

Α. Παπανδρέου 37, 15180, Μαρούσι

Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες: Α. Γκαρίλα – Γ. Λιαμπότης

Τηλ: 210 3442333 , 210-3442952

Mail: dppe@minedu.gov.gr

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 05 Απριλίου 2019

Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ

Φ.353.1 / 11 / 53733 / E3

ΠΡΟΣ: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

2. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

της Χώρας

(με την παράκληση να κοινοποιήσουν

την παρούσα σε όλα τα σχολεία

αρμοδιότητάς τους )

 

ΘΕΜΑ:    «Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού   ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ) »

ΣΧΕΤ:     1.      Η αριθμ. Φ.353.1/6/50177/Ε3/1-4-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 1096 Β΄) Τροποποίηση της Φ.353.1/24/183985/Ε3/31-10-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4940 Β΄) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

  1. Η αριθμ. Φ.353.1/8/51919/Ε3/03-04-2019 (ΑΔΑ: 99624653ΠΣ-2ΔΤ) Τροποποίηση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  2. Η αριθμ. Φ.353.1/9/51927/Ε3/03-04-2019 (ΑΔΑ: Ψ83Δ4653ΠΣ-8ΒΜ) Τροποποίηση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων με τις οποίες δόθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών Εκπαίδευσης έως την 19η Απριλίου 2019, σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 και ώρα 12.00 στη διαδικτυακή πύλη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) θα δοθεί η δυνατότητα στους υποψηφίους που έχουν οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική τους αίτησή και επιθυμούν να κάνουν τροποποιήσεις σε αυτήν, να την επαναφέρουν σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εσωτερική Διανομή

  1. Γραφείο Υπουργού
  2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
  3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.
  4. Διεύθυνση Υπηρεσιακής Κατάστασης & Εξέλιξης Εκπ/κού Προσωπικού

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης – Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση