Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αξιολόγηση εκπαιδευτών ΣΑΕΚ: Ρυθμίσεις θεμάτων και λεπτομερειών | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αξιολόγηση εκπαιδευτών ΣΑΕΚ: Ρυθμίσεις θεμάτων και λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου – Απόφαση.

Αξιολόγηση εκπαιδευτών ΣΑΕΚ

Την Απόφαση υπ. αριθ. πρωτ. Κ7/30694/26-3-2024 “Ρυθμίσεις θεμάτων και λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού” υπέγραψε η Υφυπουργός ΠΑΙΘΑ κα Ζέττα Μακρή.

Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

 Σκοπός του δυναμικού συστήματος πολυεπίπεδης και αποτελεσματικής αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, διαμέσου της συστηματικής, τεκμηριωμένης και λεπτομερούς αποτίμησης, ανάδειξης και καταγραφής του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στα Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ., καθώς και της χρήσης αντικειμενικών κριτηρίων.

Ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη του εξαμήνου κατάρτισης, οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης συντάσσουν έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, την οποία υποβάλουν με κάθε πρόσφορο τρόπο στον Διευθυντή και τους Υποδιευθυντές της οικείας Σ.Α.Ε.Κ. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από την οικεία Σ.Α.Ε.Κ..

Οι καταρτιζόμενοι, οι οποίοι φοιτούν στη Σ.Α.Ε.Κ. προβαίνουν στην καταχώρηση της αποτίμησης του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης της Σ.Α.Ε.Κ., με απάντηση στα ερωτηματολόγια που έχουν εισαχθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα, σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2, δύο (2) φορές κατ’ έτος, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου και του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, ως εξής:

α) Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου κατάρτισης και, το αργότερο έως τη 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι που φοιτούν σε αυτό κατά το πρώτο εξάμηνο αποτιμούν, το έργο των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης της οικείας Σ.Α.Ε.Κ..

β) Στο τέλος του δευτέρου εξαμήνου κατάρτισης και το αργότερο έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι που φοιτούν σε αυτό κατά το δεύτερο εξάμηνο αποτιμούν, το έργο των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης της οικείας Σ.Α.Ε.Κ..

γ) Ειδικά, για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της αποτίμησης από τους καταρτιζόμενους των Σ.Α.Ε.Κ. του έργου εκπαιδευτών Σ.Α.Ε.Κ., απαιτείται να έχει συμμετάσχει κατ’ ελάχιστον το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων καταρτιζομένων στο εξάμηνο κατάρτισης που πραγματοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης μέσω των καταλόγων ερωτήσεων της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2.

Συνέπειες αξιολόγησης

Αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο» κατά την αξιολόγησή του σε ένα (1) από τα πεδία Α) ή Β) του άρθρου 5 ή και στα δύο (2) αυτά πεδία, τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πιερρακάκης-εκπαίδευση: Αλλαγές που έρχονται-Ανοικτό σχολείο-καταπολέμηση σχολ. εκφοβισμού-ψηφιακά εργαλεία 

Νομική ενημέρωση για την απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, από τη ΔΟΕ 

Συνεχίζει τις 3ωρες στάσεις εργασίας η ΔΟΕ για την ατομική παρατήρηση διδασκαλίας-Νέες δράσεις κατά της αξιολόγησης 

Εγγραφο για την αξιολόγηση από το Υπ. Παιδείας με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου και με παράθεση κυρώσεων 

Διορισμοί και μονιμοποιήσεις: Στοιχεία διορισμένων εκπ/κών και ΕΕΠ-ΕΒΠ-4 χρόνια χωρίς διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησηςκατα

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση