Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εφορευτικές επιτροπές εκλογών αιρετών: Υπηρεσιακή υποχρέωση η συμμετοχή | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εφορευτικές επιτροπές εκλογών αιρετών: Υπηρεσιακή υποχρέωση η συμμετοχή για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Εφορευτικές επιτροπές

Με έγγραφό της προς ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, η Γ. Γ. ΥΠΑΙΘ κα Αναστασίας Γκίκα ενημερώνει πως η συμμετοχή των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια  ΥΠΑΙΘ είναι υπηρεσιακή υποχρέωση.

Στην περίπτωση που επικαλούνται ανυπέρβλητο πρόβλημα θα πρέπει να προσκομίσουν στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, επίσημα δικαιολογητικά.

Δείτε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ.350/68 /151839 /E3/6-11-2020

ΘΕΜΑ : “Εφορευτικές Επιτροπές για τις Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)”

Σας ενημερώνουμε ότι η συμμετοχή των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών για τη διενέργεια των εκλογών αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) είναι υπηρεσιακή υποχρέωση.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.350/54/147139/Ε3/28-10-2020 (Α΄ 4758)Υ.Α. και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 2 και της παρ. 7 του άρθρου 3, στο οποία προβλέπεται ότι «εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν προσέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους τις δύο (2) ημέρες που προηγούνται της ημέρας διενέργειας της ψηφοφορίας και στο εφεξής χρονικό διάστημα, για αντικειμενικούς και απρόβλεπτους λόγους, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. …».

Αναφορικά με τους προαναφερόμενους σοβαρούς και αντικειμενικούς λόγους, τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών θα πρέπει να προσκομίσουν στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, επίσημα δικαιολογητικά στην περίπτωση που επικαλούνται ανυπέρβλητο πρόβλημα.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Εφορευτικές Επιτροπές για τις Εκλογές αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δείτε επίσης

Συμβούλιο της Επικρατείας-εκλογές αιρετών: Απερρίφθησαν οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
Ηλεκτρονική ψηφοφορία-Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Απερρίφθη το αίτημα για αναστολή των εκλογών
Απόφαση ΠΟΣΕΕΠΕΑ για αποχή από τις ηλεκτρονικές εκλογές για τα υπηρεσιακά συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ-ΠΥΣΕΕΠ
Αποχή από τις εκλογές αιρετών: 5 μέτρα ακύρωσης της διαδικασίας υλοποιεί η ΔΟΕ
ΟΛΜΕ-Ανακοίνωση: Αποχή από τις εκλογές-παρωδία

Δείτε ακόμη

Καταρτίζονται ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτια εκλογών αιρετών: Το ΥΠΑΙΘ δεν αναγνωρίζει τις αποσύρσεις υποψηφιοτήτων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση