Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ: Συγκρότηση Επιτροπών για τη διαδικασία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ-Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: Συγκρότηση Επιτροπών για τη διαδικασία επιλογής – Απόφαση.

Με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κου Γεώργιου Βούτσινου συγκροτήθηκαν οι προβλεπόμενες στην αριθμ. 71705/Κ1/16-06-2021 (Β΄2605) Υπουργική Απόφαση άμισθες Επιτροπές για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και ορίστηκαν τα μέλη αυτών ως ακολούθως:

Α. Πενταμελής επιτροπή

ελέγχου των αιτήσεων, των δικαιολογητικών και της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής στη διαδικασία των υποψηφίων Διευθυντών και Υποδιευθυντών και μοριοδότησης των κριτηρίων της επιστημονικής συγκρότησης, της διδακτικής εμπειρίας και της διοικητικής εμπειρίας.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ρεβέκκα Σταματοπούλου του Ιωάννη, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρος.

2. Ευαγγελία Τσαούση του Γεωργίου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος.

3. Όλγα Καρατζιά του Χρήστου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος.

4. Ευαγγελία Τίγκα του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος.

5. Αθανάσιος Μαστρογιάννης του Γεωργίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ81, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Γ’ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ιωσηφίνα Χαχλά του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης.

2. Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών του Τμήματος Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα ασκεί το μέλος αυτής, Ευαγγελία Τσαούση.

Β. Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Διονύσιος Μουζάκης του Νικολάου, Προϊστάμενος του Τμήματος Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του, τη Νικολέτα Σωτηροπούλου του Χρήστου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Επικοινωνίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Δια Βίου Μάθηση και Νεολαία.

2. Αικατερίνη-Αγάπη Κόλλια του Ευαγγέλου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος.

3. Σεβαστή Καλοκαιρινού του Σωτηρίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ05, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης ,ως μέλος.

Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής θα ασκεί το μέλος αυτής, Αικατερίνη-Αγάπη Κόλλια.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Δασκαλάκης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος κλάδου ΤΕ Γραφικών Τεχνών του Τμήματος Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος.

Γ. Τριμελής Επιτροπή διενέργειας, αξιολόγησης και μοριοδότησης των Συνεντεύξεων.

1. Μαγδαληνή Συγγρού του Παντελεήμονος, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, με αναπληρώτριά της, τη Βασιλική Νικολοπούλου του Βασιλείου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

2. Αντιγόνη Λεμονή του Νικολάου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, ως μέλος, με αναπληρώτριά της, την Αγγελική Λύτσιου του Σωτηρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Πολιτισμού και Νεανικής Καλλιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

3. Πιέρα Λευθεριώτου του Αιμιλίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης ειδικών πληθυσμιακών ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης, με αναπληρώτριά της, την Αθηνά Πανταζή του Δημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Β. Γραμματέας της Επιτροπής διενέργειας, αξιολόγησης και μοριοδότησης των Συνεντεύξεων ορίζεται η Μαρινέτ Βακονδίου του Γεωργίου υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης.

Οι Επιτροπές δύνανται να συνεδριάζουν και από απόσταση, με τη χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης και η θητεία τους λήγει με το πέρας των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

Δείτε σε μορφή pdf την Απόφαση ΕΔΩ

Δείτε επίσης

Πρόσκληση για επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΣΔΕ: Αιτήσεις 10 έως 20.05.2022 

Συγκρότηση Συμβουλίων Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης: Τα μέλη των 6 Συμβουλίων 

Δείτε ακόμη

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση