Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μόνιμοι διορισμοί και στα ΚΕΔΑΣΥ με διάταξη στο ν/σ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μόνιμοι διορισμοί και στα ΚΕΔΑΣΥ με διάταξη στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του δημόσιου Πανεπιστημίου.

Μόνιμοι διορισμοί και στα ΚΕΔΑΣΥ

Διάταξη με την οποία μπορούν να πραγματοποιούνται μόνιμοι διορισμοί και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), με βάση τους Αξιολογικούς Πίνακες ΑΣΕΠ, περιέχεται στο υπό Διαβούλευση από σήμερα έως τις 18 Φεβρουαρίου 2024, σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων».

Στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται διαγραφή της φράσης «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021και προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων.

Ετσι διευκολύνεται η πληρέστερη στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) με αποτέλεσμα την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επιτάχυνση της υλοποίησης του έργου τους, προς όφελος του συνόλου των μαθητών, περιλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Για ποιο λόγο κατατέθηκε αυτή η διάταξη

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας:

“Η ρύθμιση είναι αναγκαία για να μπορούν να πραγματοποιηθούν περισσότερες μεταθέσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις και διαθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και διορισμοί απευθείας σε κενές οργανικές θέσεις των κέντρων αυτών. Οι οργανικές θέσεις που έχουν συσταθεί στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της χώρας είναι 1.023. Το προηγούμενο σχολικό έτος, 2022-23, ήταν καλυμμένες μόνο 419 και οι 604 ήταν κενές. Επίσης είχαν προσληφθεί 1.061 αναπληρωτές. Το τρέχον σχολικό έτος, 2023-24 είναι καλυμμένες μόνο 469 και οι 554 είναι κενές ενώ έχουν ήδη προσληφθεί 1.135 αναπληρωτές.

Επομένως, η ρύθμιση είναι αναγκαία καθώς η έλλειψη μόνιμου και σταθερού ανθρώπινου δυναμικού στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που παρατηρείται έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την καθυστέρηση έναρξης της αξιολογικής διαδικασίας, με λίστες αναμονής, που σε κάποια ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 2 χρόνια, καθώς και σπατάλη εργατοωρών κάθε χρόνο για την εκπαίδευση, από το λιγοστό μόνιμο προσωπικό, των αναπληρωτών που τοποθετούνται και δεν διαθέτουν εμπειρία”.

Αναλυτικά το άρθρο 164Ρυθμίσεις για το μόνιμο προσωπικό των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4823/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 Άρθρο 164

Ρυθμίσεις για το μόνιμο προσωπικό των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4823/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί στελέχωσης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, διαγράφεται η φράση «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.», προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με διορισμό, μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.».

Δείτε επίσης

Εκτός έδρας και οδοιπορικά για Συμβούλους Εκπαίδευσης και Επόπτες Ποιότητας στο ν/σ για τα Πανεπιστήμια 

Τράπεζα Θεμάτων στα Λύκεια ΕΝΕΕΓΥΛ: Διάταξη στο ν/σ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 

Σε Διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου 

Δείτε ακόμη

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία: Παράθεση στοιχείων από το ΥΠΑΙΘΑ στη Βουλή 

Πανελλαδική απεργία ΑΔΕΔΥ στις 28.02.2024: “Τα ΚΕΡΔΗ τους ή οι ΖΩΕΣ μας” 

ΠΟΣΥΠ-πειθαρχικά: Ανεδαφικές οι καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρισης στοιχείων στην πλατφόρμα e-peitharxika

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση