Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πληρωμή μη ληφθείσας αδείας μέσω ΕΑΠ: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 | Εγγραφο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πληρωμή μη ληφθείσας αδείας μέσω ΕΑΠ: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 – Τι αναφέρει για τη διαδικασία πληρωμής έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ.

Πληρωμή μη ληφθείσας αδείας

Με έγγραφό της προς τις ΠΔΕ, ΔΠΕ, ΔΔΕ, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ δια του Προϊσταμένου της κου Κωνσταντίνου Βαλιάντζα, κοινοποιεί τη διαδικασία πληρωμής αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

Εν κατακλείδι η πληρωμή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειος στους λογαριασμούς των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ θα γίνει μέσω ΕΑΠ τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου
ΘEMA: “Πληρωμή αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας μέσω ΕΑΠ”

1. H οριστικοποίηση της αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας από ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 13-07-2020.

H συγκεκριμένη ημερομηνία είναι καταληκτική/δεσμευτική.

Επομένως μέχρι την οριστικοποίηση πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί τυχόν εκκρεμότητες και να έχει γίνει ορθή αποτύπωση όλων των κανονικών και λοιπών αδειών στο σύστημα μισθοδοσίας, που επηρεάζουν την μισθοδοτική κατάσταση αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας.

2. Στο χρονικό διάστημα 14-07-2020 έως 17-07-2020 θα διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος από τα στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ και θα γίνουν οι απαραίτητες αποριστικοποιήσεις/διορθώσεις όπου χρειαστεί.

3. Οι μισθοδοτικές καταστάσεις της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας θα είναι οριστικά κλειδωμένες από το ΟΠΣ μισθοδοσίας τη Κυριακή 19-07-2020.

Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι μετά το οριστικό κλείδωμα των μισθοδοτικών καταστάσεων αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας καμία τροποποίηση της μισθοδοτικής κατάστασης αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας δεν θα είναι εφικτή.

4. Την Δευτέρα 20-/07-2020 οι ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ θα υποβάλλουν το σχετικό xml με τύπο περιόδου 14 στο σύστημα πληρωμών της ΕΑΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες των παραπάνω σχετικών εγγράφων σε συνδυασμό με το σχετικά εγχειρίδιο χρήσης/συχνών ερωτήσεων που έχουν ανέβει στο σύστημα μισθοδοσίας μας.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

Ι. ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ καμία αλλαγή στο xml αρχείο που προκύπτει από το ΟΠΣ Μισθοδοσίας βάσει των κλειδωμένων μισθοδοτικών καταστάσεων της αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας.

ΙΙ. Πριν την οριστική υποβολή του xml αρχείου από τις ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ, που προκύπτει από το ΟΠΣ Μισθοδοσίας στο σύστημα πληρωμών της ΕΑΠ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ότι το τελικό ποσό του xml αρχείου αντιστοιχεί ακριβώς στο άθροισμα των τελικών ποσών των κλειδωμένων μισθαδοτικών καταστάσεων της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειος.

ΙΙΙ. Στην περίπτωση που προκόψει πρόβλημα στην ορθή υποβολή του xml αρχείου από τις ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ, τότε δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί και την Τρίτη 21-07-2020 η οποία είναι η τελευταία αποδεκτή ημέρα από το σύστημα Πληρωμών της ΕΑΠ.

Μετά τις 21-07-2020 από το σύστημα πληρωμών της ΕΑΠ δεν γίνεται αποδεκτό κανένα αρχείο xml και η πληρωμή μισθοδοσίας μεταφέρεται υποχρεωτικά τον επόμενο μήνα.

5. Την Τετάρτη 22-07-2020, μεταφέρεται από την ΕΔ ΕΣΠΑ το σύνολο του απαιτούμενού τελικού χοσού του υπσβληθεντος αρχείου xml από κάθε ΠΔΕ, ΔΠΕ και ΔΔΕ στον λογαριασμό της ΕΑΠ, η οποία είναι και η τελευταία αποδεκτή ημέρα από το σύστημα πληρωμών της ΕΑΠ.

6. Τη Δευτέρα 27-07-2020 θα γίνει μέσω ΕΑΠ, η πληρωμή της αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειος στους λογαριασμούς των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

_____________________

Δείτε το έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ με τα 2 σχετικά έγγραφα που επισυνάπτονται – Πληρωμή αποζημίωσης μη ληφθείσας αδείας μέσω ΕΑΠ

Δείτε επίσης

Μισθοδοσία Ιουνίου 2020-Αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας αναπληρωτών | Ενημέρωση
Αποζημίωση μη ληφθείσης άδειας αναπληρωτών που μονιμοποιούνται: Τι ισχύει σύμφωνα με το ΓΛΚ
Συνάντηση ΟΛΜΕ με πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας τη Δευτέρα 29.06.2020 – Τι ειπώθηκε
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση