Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: Επίσπευση Εκλογοαπολογιστικών Γ.Σ. Συλλόγων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Με ανακοίνωσή της η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. υπενθυμίζει σε όσους από τους Περιφερειακούς Συλλόγους δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει τις εκλογοαπολογιστικές Γενικές τους Συνελεύσεις να επισπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες ενόψει και της τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α που θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Ιουνίου.

Η Ανακοίνωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 

τηλ.: 6972056448

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

ΑΘΗΝΑ, 29/03/2019

Αρ. Πρωτ.: 52

             ΠΡΟΣ  -Τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη τους

ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ»

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με την παρούσα ανακοίνωσή της υπενθυμίζει σε όσους από τους Περιφερειακούς Συλλόγους δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει τις εκλογοαπολογιστικές Γενικές τους Συνελεύσεις να επισπεύσουν τις σχετικές διαδικασίες ενόψει και της τακτικής εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α που θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Ιουνίου (θα ακολουθήσει εν ευθέτω χρόνω σχετική ανακοίνωση από την Ομοσπονδία για την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 του καταστατικού της Ομοσπονδίας (παράγραφοι α & β):

α) Στις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων-μελών που είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, καθώς και όσα μέλη Συλλόγων είναι εκλεγμένα στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

β) Ο αριθμός αντιπροσώπων καθορίζεται από τον αριθμό των μελών των περιφερειακών συλλόγων που είναι εγγεγραμμένοι στην Ομοσπονδία. Σε κάθε είκοσι μέλη αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος. Η αντιπροσώπευση γίνεται με τον εξής τρόπο: Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται κατ’ ελάχιστο από δύο αντιπρόσωπους ασχέτως από των αριθμό των ψηφισάντων. Οι αδιάθετες έδρες που προκύπτουν από το σύνολο του μητρώου μελών (παράγραφος 1) των περιφερειακών συλλόγων, μοιράζονται με το εκλογικό μέτρο που προκύπτει από το σύνολο των ψηφισάντων.

Για επιπλέον ενημέρωση οι Περιφερειακοί Σύλλογοι θα πρέπει να απευθύνονται με e-mail (poseepea@yahoo.gr) ή τηλεφωνικώς στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Παπαευθυμίου

Ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Κυργιόπουλος

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση