Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνάντηση ΣΚΛΕ με Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφ. Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων-Τι ειπώθηκε για τα ζητήματα των Κοινωνικών Λειτουργών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνάντηση ΣΚΛΕ με Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Τι ειπώθηκε για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των Κοινωνικών Λειτουργών.

Συνάντηση ΣΚΛΕ με Δόμνα Μιχαηλίδου

Ακολουθεί η ενημέρωση από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) ΝΠΔΔ για τη συνάντηση με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συνάντηση ΣΚΛΕ με την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα Μιχαηλίδου

Τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο των Κοινωνικών Λειτουργών έθεσαν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) στην Υφυπουργό Εργασίας  και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, σε προγραμματισμένη συνάντηση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου εκπροσώπησαν η Πρόεδρος κα Τριανταφυλλιά Αθανασίου, ο Γ. Γραμματέας κος Γιώργος Λουκάς, η υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων κα Αγγελική Ρουμελιώτου, το μέλος ΔΣ κα Έφη Θάνου καθώς και ο Νομικός σύμβουλος του ΣΚΛΕ κος Αλέξιος Παραράς.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, το Διοικητικό συμβούλιο διαμαρτυρήθηκε σχετικά με τη ψήφιση του Ν.5000/2022, άρθρα 37 και 38 του Υπ. Οικονομικών με τα οποία τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 84 και 97 του Ν.4488/2017 και αφορούν στην κατάργηση δυνατότητας λήψης  απόφασης από το Διοικητικό  Συμβούλιο και τα Περιφερειακά Συμβούλια του ΣΚΛΕ για τη ρύθμιση της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής των μελών των αιρετών τους οργάνων, παρεμβαίνοντας έτσι στον τρόπο διοίκησης και τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου παρά το γεγονός ότι έχει συσταθεί ως πλήρως ανεξάρτητο, αυτοδιοίκητο και αυτοχρηματοδοτούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα θέματα  της επικαιρότητας για τα οποία οι εκπρόσωποι του ΣΚΛΕ ενημέρωσαν την Υφυπουργό για τις πάγιες και θεσμικές θέσεις του Συνδέσμου αναφορικά με το Σχεδιασμό και την Εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και για τη διεκδίκηση του ΣΚΛΕ όσον αφορά τη θεσμοθέτηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Συστήματος Παιδικής Προστασίας, με έμφαση στην πρόληψη. Εκφράστηκε δε η δυσαρέσκεια του ΔΣ -που δέχτηκε εκατοντάδες ηλεκτρονικά μηνύματα και αναφορές από μέλη του- για σχόλιο της Υφυπουργού που αφορούσε τον όρο «διοικητική αυτοσυντήρηση» Κοινωνικών Λειτουργών, χωρίς να αναφερθεί στις διαχρονικές ευθύνες του Κράτους για την απουσία ολοκληρωμένου συστήματος παιδικής προστασίας.

Επισημάνθηκε επιπλέον ότι τα ΜΜΕ έχουν στοχοποιήσει τους κοινωνικούς  λειτουργούς με σκοπό την εξασφάλιση τηλεθέασης και αναγνωσιμότητας παρότι πρόκειται για επαγγελματίες που δίνουν καθημερινό αγώνα στην πρώτη γραμμή σε συνθήκες δραματικής υποστελέχωσης.

Ωστόσο, η  ουσιαστική επίτευξη των σκοπών μπορεί να επιτευχθεί  μόνο αν εξασφαλιστούν προϋποθέσεις όπως: η ανάπτυξη ενός μηχανισμού διεπιστημονικότητας και διαρκούς επιμόρφωσης των επαγγελματιών στο πλαίσιο πρωτοκόλλων συνεργασίας, η υλικοτεχνική και διοικητική στήριξη των υπηρεσιών και κυρίως η επαρκής στελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών, μια αναγκαιότητα  που η  υφυπουργός ανέφερε ότι έχει και η ίδια διαπιστώσει και σημειώσει στην αλληλογραφία της προς τα αρμόδια κλιμάκια ως απαραίτητη.

Τα μέλη του ΔΣ σημείωσαν ότι το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΚΛΕ ως ΝΠΔΔ με τις επιμέρους ρυθμίσεις, όπως η υποχρεωτική εγγραφή, η διαρκής συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, οι επιστημονικές επιτροπές, τα πειθαρχικά συμβούλια, η διαρκής και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του Συνδέσμου και των μελών του κ.ο.κ., έχουν δημιουργήσει τα εχέγγυα για τη διασφάλιση της ποιοτικής παρέμβασης, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης των περιστατικών από κάθε κοινωνικό λειτουργό.

Σε αυτό το πλαίσιο, στην ατζέντα της συνάντησης τέθηκε και το αίτημα για νομοθετική παρέμβαση σχετικά με το ακαταδίωκτο των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα και ιδιωτικού τομέα, ΟΤΑ Α ́και Β ́βαθμού και οι οποίοι  προβαίνουν σε αναφορά περιστατικού παραμέλησης/κακοποίησης ανηλίκου ή ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για την διακρίβωση παραμέλησης /κακοποίησης ανηλίκου. Η πρόταση του Συνδέσμου η οποία κατατέθηκε και σε σχετικό υπόμνημα προς την Υφυπουργό, ήδη από τον Ιούλιο του 2022, στοιχειοθετεί την αναγκαιότητα ώστε οι εν λόγω επαγγελματίες να μην εγκαλούνται, να μην ενάγονται, να μην  διώκονται πειθαρχικά, να μην  απολύονται και να μην υφίστανται άλλου είδους κυρώσεις ή δυσμενή μεταχείριση για αναφορά ή γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Το αίτημα του Συνδέσμου εδράζεται στο πλήθος των διαπιστώσεων που συμβαίνουν στο πεδίο δημιουργώντας συνεχείς αγκυλώσεις, αφού παρά το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί για το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού ειδικό επαγγελματικό απόρρητο, καταγράφεται συχνά το φαινόμενο Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται σε Δήμους, Περιφέρειες (ΟΤΑ α ́και β ́βαθμού), σχολεία ή άλλους φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα και ενεργούν στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από δικαστικό λειτουργό για τη διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου, να εγκαλούνται και να ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων.

Τέλος,  ζητήθηκε η παρέμβαση της Υφυπουργού για νομοθετική ρύθμιση  αναφορικά με   ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών του όπως η απαλλαγή μέλους από προηγούμενες συνδρομές κατά την πρώτη εγγραφή εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί και αποδεδειγμένοι λόγοι (λ.χ. απουσία στο εξωτερικό κ.α.), η δυνατότητα οικονομικών ρυθμίσεων για τις συνδρομές των μελών,  οι προϋποθέσεις για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, οι μηχανισμοί ελέγχου του Συνδέσμου στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, η χορήγηση ειδικής άδειας και για τα μέλη του ΔΣ και των ΠΣ που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και άλλα ουσιώδη ζητήματα που προέκυψαν αφενός από αιτήματα μελών του ΣΚΛΕ, αφετέρου  δε από τις έως σήμερα διαπιστωμένες ανάγκες στη λειτουργία του ΝΠΔΔ.

Δείτε επίσης

Κεραμέως: Αρχίζει η αξιολόγηση εκπ/κών-Διορισμοί σε εξάρτηση με εκλογές-Πίνακες γενικής σύντομα-διάταξη για σχολική βία 

Θέσεις 3 Κοινωνικών Λειτουργών για τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση