Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύνταγμα της Ελλάδος: Το ΦΕΚ μετά την Αναθεώρηση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύνταγμα της Ελλάδος: Το ΦΕΚ Α 211-24.12.2019 μετά την Αναθεώρηση και οι διατάξεις όπως ψηφίσθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019.

Σύνταγμα της Ελλάδος

Κοινοποιούμε ακολούθως το Σύνταγμα της Ελλάδος όπως διαμορφώθηκε μετά το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019.

Επίσης δημοσιεύουμε και τις αναθεωρημένες διατάξεις του Συντάγματος όπως ψηφίσθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019.

Το Σύνταγμα της Ελλάδος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εχοντας υπόψη:

Τη Β’ παράγραφο του Ψηφίσματος της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

παραγγέλλουμε:

να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος, όπως μεταφέρθηκε στη δημοτική γλώσσα με το Β’ Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019,

το οποίο έχει ως εξής:

ΣYNΤAΓMA ΤHΣ ΕΛΛAΔAΣ

Εις το όνομα της Aγίας και Oμοουσίου και Aδιαιρέτου Τριάδος.

Δείτε το Σύνταγμα της Ελλάδος με τις αναθεωρημένες διατάξεις –  ΦΕΚ A 211 – 24.12.2019

___________________

Δείτε τις αναθεωρημένες διατάξεις

Αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής

Αριθμ. Πρωτ. 19645

Διεκπ. 11307

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του από 25 Νοεμβρίου 2019 Ψηφίσματος της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «Ψήφιση, δημοσίευση και έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων διατάξεων του Συντάγματος».

Δείτε τις αναθεωρημένες διατάξεις του Συντάγματος στο ΦΕΚ A 187 – 28.11.2019

_________________

Δείτε επίσης

Κεραμέως για διορισμούς: Απαντάμε έμπρακτα στις ελλείψεις δασκάλων και καθηγητών
Νομοσχέδια Παιδείας: Τι σχεδιάζει η Υπουργός Νίκη Κεραμέως
Ζαχαράκη στον ΑΝΤ1: Διορισμοί, αναπληρωτές, δυσπρόσιτα, Πανεπιστήμια

Πριν φύγετε

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής: Για υποβολή δικαιολογητικών για 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019
Αιτήσεις ΟΠΣΥΔ διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Ξεκίνησε η διαδικασία – 23/12/2019 έως 7/1/2020
ΠΕΑΔ για Προκήρυξη 2Γ/2019: Σημαντική εξέλιξη που περιμέναμε χρόνια
Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων: Υπόμνημα στην Υπουργό Παιδείας για το ζήτημα του κλάδου ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών
ΑΣΕΠ Ανακοίνωση: Για προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση