Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις εργασίας στο «Βοήθεια στο Σπίτι»: Διάταξη για νησιωτικούς Δήμους

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Θέσεις εργασίας στο «Βοήθεια στο Σπίτι»: Διάταξη για νησιωτικούς Δήμους στο προσφάτως ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Θέσεις εργασίας στο «Βοήθεια στο Σπίτι»: Διάταξη για νησιωτικούς Δήμους στο ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο

Με την ρύθμιση του άρθρου  222 του προσφάτως ψηφισθέντος Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, δίδεται η δυνατότητα σε Μικρούς Νησιωτικούς Δήμους να συστήσουν τόσες θέσεις μονίμου προσωπικού για το «Βοήθεια στο Σπίτι», όσες ήταν οι αρχικά προβλεπόμενες στη σύμβαση που συνήψαν με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ κατά τα έτη 2011 ή 2012.
Σύσταση θέσεων ακόμα και αν ο συνολικός αριθμός υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών, κατά την έναρξη ισχύος της τροποποιούμενης διάταξης, συμβάσεων του προσωπικού που παρείχε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Με αυτή τη ρύθμιση υλοποιείται η Συνταγματική επιταγή προστασίας της νησιωτικότητας. Επιβάλλεται δε, σύμφωνα με την Αιτιολογική Εκθεση και από τις αντικειμενικές συνθήκες παροχής του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στα μικρά νησιά και στις μικρές νησιωτικές κοινωνίες.

Δείτε επίσης:

Ενδοοικογενειακή βία και Βιντεοεπιτήρηση στα σχολεία: Διατάξεις στο ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο

Η ρύθμιση του άρθρου 222

Αριθμός θέσεων μόνιμου προσωπικού στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε μικρούς νησιωτικούς δήμους

“Ειδικά οι Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών νησιωτικών δήμων της περίπτωσης στ ́της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν. 3852/2010 (Α ́ 87) και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου,  δύνανται να συνιστούν, με την ίδια διαδικασία, οργανικές θέσεις μόνιμου  μέχρι του ίδιου αριθμού με τις θέσεις που προβλέπονταν στην αρχική σύμβασή τους με την ΕΕΤΑΑΑ.Ε.,  κατά τα έτη 2011 ή 2012, για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ακόμα και αν ο αριθμός αυτός υπερβαίνει τον αριθμό ενεργών συμβάσεων προσωπικού του Προγράμματος, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος”.

Δείτε: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών – ΕΕΠ – ΕΒΠ. Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης (ΕΚΕΠΕ). Ρύθμιση στο ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο

Δείτε ολόκληρο το ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας αναλυτικά

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση