Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας: Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022.

Θέσεις για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην 9η συνεδρίασή της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στις 18.02.2022, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΦΕΚ 274 τ.Β’/28.01.2022), στις παρακάτω θεματικές.

Θεματικές

1. Θεωρίες ρεπουμπλικανισμού στο ύστερο Βυζάντιο και την πρώιμη Αναγέννηση. (Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης).

2. Τεχνητή νοημοσύνη και τεχνοηθική. (Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης).

3. Νευροφιλοσοφία. (Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης).

4. Hegel and Levinas. (Υπεύθυνος: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Τρισόκκας. Η εκπόνηση της μεταδιδακτορικής έρευνας θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα).

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας αποκλειστικά και μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που μπορείτε να βρείτε εδώ, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 έως και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, αποστέλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά

(i) Σχετική αίτηση.

(ii) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

(iii) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ.

(iv) Κατάλογο επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί/δημοσιευθεί.

(v) Δύο (2) συστατικές επιστολές από Καθηγητές/Καθηγήτριες ΑΕΙ είτε από Ερευνητές Α’, Β΄, Γ΄βαθμίδας.

(vi) Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας η οποία συγκροτείται από βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη ανασκόπηση της ερευνητικής περιοχής, αντικείμενο έρευνας και προσδοκώμενους στόχους, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και λέξεις-κλειδιά. Η έκταση της θα πρέπει να κυμαίνεται από 3.000-4.000 λέξεις.

(vii) Επιστολή αποδοχής επίβλεψης από μέλος του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως μελετήσουν προσεκτικά τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Φιλοσοφίας (ΦΕΚ 274, τ.Β’/28.01.2022) στον οποίο αναφέρονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και προϋποθέσεις καθώς και η σχετική Αίτηση Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης

Χορήγηση 20 υποτροφιών από το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό 

Πέντε υποτροφίες από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για μεταπτυχιακές σπουδές στα ναυτιλιακά 

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση