Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Πατρών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης»: Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποβάλλονται από 10-05-21 έως 10-06-21.

Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο πρόγραμμα «Επιστήμες της Εκπαίδευσης»

Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 22/20.04.2021 συνεδρίασή της αποφάσισε την εισαγωγή υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΠΔΣ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το ΠΔΣ αφορά τις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και το πλαίσιο λειτουργίας του έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ 3132/31-7-2018.

Σκοπός

Το ΠΔΣ αποσκοπεί στη διεξαγωγή σύγχρονης επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο των «Επιστημών της Εκπαίδευσης».

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας

Δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας για το ΠΔΣ έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι οποίοι/ες έχουν ήδη αποκτήσει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε Πανεπιστημιακό Τμήμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση, το ΔΜΣ πρέπει να συνοδεύεται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εισαγωγής στο ΠΔΣ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.

2. Αντίγραφο Πτυχίου.

3. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Πτυχιακή ή διπλωματική εργασία προπτυχιακών σπουδών (εάν υπάρχει).

5. Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο (εάν υπάρχει).

7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.

8. Προσχέδιο της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής στο οποίο παρουσιάζονται η προβληματική, οι στόχοι και η προτεινόμενη μεθοδολογία.

9. Επιστολή πρόθεσης επίβλεψης της προτεινόμενης Διδακτορικής Διατριβής από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος που έχει δικαίωμα επίβλεψης.

Προθεσμία

Οι υποψήφιοι/ες, από 10-05-21 έως 10-06-21, πρέπει

(α) να υποβάλλουν υποχρεωτικά τον φάκελο υποψηφιότητάς τους στη διαδικτυακή πύλη που μπορείτε να βρείτε εδώ και

(β) να τον αποστείλουν ταχυδρομικά στην εξής διεύθυνση: «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα».

Περαιτέρω πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι/ες μπορούν κατά την περίοδο υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για το ΠΔΣ να καλούν τη Γραμματεία καθημερινά 9.00-13.00 (κ. Ανυφαντή Χριστίνα, 2610969306, 2610-969828).

Βρείτε εδώ ολόκληρη την πρόσκληση.

Δείτε επίσης
Πέντε θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Δωρεάν μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Ειδική Αγωγή: Από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δεκαοχτώ θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Πέντε υποτροφίες σε διπλωματούχους του ΕΜΠ για σπουδές στο εξωτερικό: Από το Ίδρυμα Ευγενίδου
Εκπαίδευση για την Αειφορία – Επιστήμες της Αγωγής: Μεταπτυχιακό χωρίς δίδακτρα στο ΑΠΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση