Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υγειονομική περίθαλψη ΑμεΑ: Επιλογή κλάδου | Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υγειονομική περίθαλψη ΑμεΑ: Επιλογή κλάδου σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4529/2018 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υγειονομική περίθαλψη ΑμεΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18

10432 Αθήνα

Πληροφορίες: Β. Μπερούτσου Τηλέφωνο: 210 – 5285569

fax:210 – 5229840

e-mail:d.asfalisis@efka.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Επιλογή Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης ατόμων με αναπηρία του άρθρου 22 του ν. 4529/2018»

ΣΧΕΤ:     Το αρ. πρωτ. Φ80000/17658/1290/23-9-2019 έγγραφο της Δ/νσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών της ΓΓΚΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2072/1992 ορίστηκε ότι

«τέκνα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες και έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τους παραπάνω φορείς ως μέλη οικογένειας, έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται ακόμη με σκοπό βιοποριστική εργασία ή την εργασιοθεραπεία ή απασχολησιοθεραπεία».

Με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018 τροποποιήθηκε το άρθρο 18 του ν. 2072/1992 και πλέον

«τα τέκνα των άμεσα ασφαλισμένων και συνταξιούχων, των εντασσόμενων Τομέων, Κλάδων και λογαριασμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του ΕΦΚΑ, τα οποία έχουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, θεωρούνται ως μέλη οικογένειας και διατηρούν το δικαίωμα για λήψη παροχών από τον ΕΦΚΑ έστω και αν εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας/απασχολησιοθεραπείας».

Για την ενιαία εφαρμογή των ως άνω διατάξεων από τις Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ παρέχονται οι πιο κάτω οδηγίες:

Τα ως άνω πρόσωπα εφόσον εργάζονται ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί έχουν δύο επιλογές λήψης παροχών:

α. Από άμεσο δικαίωμα από τους Φορείς, στους οποίους ασφαλίζονται, λόγω της εργασίας τους, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, κατά τα γνωστά.

β. Ως έμμεσα μέλη, διατηρώντας την ασφάλιση στο Φορέα περίθαλψης των γονέων τους και απαλλασσόμενα από την καταβολή εισφορών κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, ως άμεσα ασφαλισμένα.

Ειδικότερα, για την επιλογή λήψης παροχών ως έμμεσο μέλος απαιτείται η υποβολή αιτήματος επιλογής Φορέα περίθαλψης με το οποίο θα συνυποβάλλονται:

  1. Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.
  2. Βεβαίωση λήψης παροχών ως μέλος οικογένειας από τον Φορέα ασφάλισης ή συνταξιοδότησης του γονέα.

Η απαλλαγή θα χορηγείται από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στη γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.

Επισημαίνουμε ότι τα παραπάνω πρόσωπα διατηρούν τη δυνατότητα επανεπιλογής Φορέα οποτεδήποτε.

Με ευθύνη των Προϊστάμενων των Διευθύνσεων, παρακαλούνται όπως λάβει γνώση του παρόντος ενυπόγραφα το προσωπικό αρμοδιότητάς τους.

Συν/να: – Ένα (1) υπόδειγμα εντύπου απόφασης εξαίρεσης (1 φύλλο)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

Δείτε επίσης

Υπουργείο Παιδείας για κορονοϊό: Ετοιμάζονται ερωταπαντήσεις από ΕΟΔΥ
Κορωνοϊός-σχολεία: Ποια κλείνουν – Συνεχής ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας
Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ σε φοιτητές Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων: Πίνακας Αποτελεσμάτων
Κατάργηση επισκεπτηρίων ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση