Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αιρετός Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Κορδής: Σήμερα βράδυ ή αύριο πρωΐ η Ανακοίνωση των Μεταθέσεων – 7,38% το ποσοστό ικανοποίησης

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Αιρετός του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Νεκτάριος Κορδής κοινοποίησε Ενημερωτικό σχετικά με τις Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 2019.

Το Ενημερωτικό

Θέμα: Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ από τις 21 έως τις 28 Μαρτίου 2019 για τις Γενικές Μεταθέσεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν  από τις 21 έως τις 28 Μαρτίου για τις γενικές μεταθέσεις σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Ικανοποιήθηκε αίτημα παράτασης απόσπασης εκπαιδευτικού σε θέση Εθνικού εμπειρογνώμονα  σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό.
 2. Ικανοποιήθηκε αίτημα εκπαιδευτικού σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης 2019.
 3. Αρχικά να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες των μεταθέσεων ολοκληρώθηκαν έγκαιρα –εντός του Μαρτίου- γεγονός που κρίνεται θετικό. Πάγια θέση μας είναι οι υπηρεσιακές μεταβολές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου.
 4. Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91 θα ανακοινωθούν συνολικά –για ΠΥΣΔΕ, για Μουσικά και για Καλλιτεχνικά- τις επόμενες ημέρες μετά την συγκρότηση των Καλλιτεχνικών Επιτροπών.
 5. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 146 ενεργές αιτήσεις. Παράλληλα εγκρίθηκαν 9 αιτήσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση (Τυφλών- Κωφών). Για τα ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική οι ενεργές αιτήσεις ήταν 88. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν 18 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχθούν σε ειδικές κατηγορίες μετάθεσης εκ των οποίων εγκρίθηκαν οι 12.Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 1079 σε ΣΜΕΑΕ, 53 σε ΣΜΕΑΕ Τυφλών-Κωφών  και 103 σε ΚΕΣΥ. Υπενθυμίζουμε ότι οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό συστάθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4547/2018 και είναι συνολικά 140.Τελικά μετατέθηκαν 83 εκπαιδευτικοί σε ΣΜΕΑΕ(ποσοστό 56,85%), 1 εκπαιδευτικός σε ΣΜΕΑΕ Τυφλών-Κωφών και 79 εκπαιδευτικοί σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ποσοστό 89,77%).
 6.  Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 383 αιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής παιδείας και 83 αιτήσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας. Συνολικά 398 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (υπηρέτηση οργανικής θέσης, πενταετία και ύπαρξη οργανικού κενού), και 68 δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις κυρίως λόγω ελλείψεως οργανικών κενών, αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Τα οργανικά κενά στους εκπαιδευτικούς Γενικής & Μουσικής Παιδείας είναι 1082. Για ορισμένα από τα 82 κενά Γενικής Παιδείας, στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 51 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας.  

Υπενθυμίζουμε ότι: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάθεση σε Μουσικά σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον μέχρι 31-8-2017 (Άρθρο 8 περ. Β΄ του Π.Δ.100/97, άρθρο 16 περ. Ι΄ του Ν.1824/88 (ΦΕΚ 296Α΄), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.9 του Ν.3391/2005 (ΦΕΚ 240Α΄):

α) Έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση και

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, για τις μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την επιμόρφωση, τη μετεκπαίδευση, την προηγούμενη διδακτική εμπειρία στα Μουσικά Σχολεία, τις μεταπτυχιακές σπουδές, την επιστημονική συγκρότηση και γενικά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ενώ για τους εκπαιδευτικούς μουσικής παιδείας δύναται να ζητά τη γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων. Οι ενδιαφερόμενοι προς μετάθεση εκπαιδευτικοί στις ανωτέρω σχολικές μονάδες οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 8 του Π.Δ. 100/97 που αντικατέστησε το άρθρο 9 του Π.Δ. 50/96, καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών, αποστέλλονται από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξώφυλλου και της πρώτης σελίδας.

 1. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 76 έγκυρες αιτήσεις (47 μαθημάτων γενικής παιδείας και 29 καλλιτεχνικών). Τα οργανικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων είναι 30. Για 15 από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις μετάθεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι: «Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις μετάθεσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97, σύμφωνα με το οποίο δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά Σχολεία έχουν οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης που μέχρι 31-08-2017:

α) Έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση και

β) Έχουν πενταετή τουλάχιστον διδακτική εμπειρία στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι προς μετάθεση εκπαιδευτικοί στις ανωτέρω σχολικές μονάδες οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω. Κατά τον έλεγχο η οικεία Δ/νση Δ.Ε. συμπληρώνει τα στοιχεία που αφορούν την εκπαιδευτική υπηρεσία, άδειες, αποσπάσεις σε φορείς, διδακτική εμπειρία, υπηρέτηση οργανικής, κλπ του αιτούντος εκπαιδευτικού.

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πλήρης φάκελος πιστοποιητικών και τίτλων σπουδών που κατέχουν οι υποψήφιοι (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) με τα οποία θα αποδεικνύονται τα συνεκτιμώμενα προσόντα του άρθρου 8 του Π.Δ. 100/97 που αντικατέστησε το άρθρο 9 του Π.Δ. 50/96, καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών αυτών, αποστέλλονται από τον εκπαιδευτικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα  παραπάνω.

Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξώφυλλου και της πρώτης σελίδας.

 1. Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εξετάστηκαν 29 έγκυρες αιτήσεις. Τα οργανικά κενά των διαπολιτισμικών σχολείων είναι 22. Για 12 από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 8 αιτήσεις μετάθεσης.

Υπενθυμίζουμε ότι: «Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπηρετήσει την κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31-08-2019. Κατά τις μεταθέσεις προτιμώνται όσοι έχουν επιπλέον τα παρακάτω προσόντα κατά σειρά προτεραιότητας:

α) Επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας της χώρας από την οποία προέρχεται το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία αυτά. Ειδικά για την μετάθεση εκπαιδευτικών σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν κατά πλειοψηφία Τσιγγάνοι μαθητές, δεν απαιτείται γνώση ξένης γλώσσας. β) Ειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. γ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Διαπολιτισμικής Αγωγής. δ) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές σε επιστήμες της αγωγής. ε) Μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο διδασκαλίας τους. στ) Διδακτική εμπειρία σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. ζ) Διδακτική εμπειρία σε Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά Τμήματα. η) Επαρκή γνώση μιας διεθνούς γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). θ) Βεβαιώσεις παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκαν από φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ. ή συνεργαζόμενους με αυτό φορείς.

Οι ήδη υπηρετούντες σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης για άλλο σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και για άλλα σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, μετά την συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας σε αυτά.

Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι απλά φωτοαντίγραφα σπουδών (οι ξενόγλωσσοι θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ). Στην περίπτωση των ξενόγλωσσων απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά επιστημονικές δημοσιεύσεις και βιβλία, αρκεί φωτοαντίγραφο του εξωφύλλου και της πρώτης σελίδας.

 1. Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 6164 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 455(ποσοστό 7,38%).Το 2018 είχαμε 6673 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 472 (ποσοστό 7,07%)Το 2017είχαμε 6874 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%). Το 2016  είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) . Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης. Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 2568 με πολλά από αυτά να είναι κατανεμημένα στη νησιωτική χώρα. Με τα δεδομένα αυτά είχαμε σχεδόν τα ίδια ποσοστά σε σχέση με το 2017 (αύξηση κατά 0,3%). Τα ποσοστά αυτά θα διαφοροποιηθούν ελαφρώς μετά την ανακοίνωση των μεταθέσεων στους κλάδους ΠΕ08, ΠΕ79 και ΠΕ91

Καταψηφίσαμε συνολικά τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων με βάση και τις θέσεις της ομοσπονδίας τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι στη συμπλήρωση των πινάκων δεν υπολογίστηκαν οι αλλαγές του ωρολογίου προγράμματος στα Λύκεια και ειδικά στη Γ΄ ΓΕΛ, οι μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ, τα Τμήματα Ένταξης, ενώ υπολογίστηκαν μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας. Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων οργανικών κενών δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα. Τέλος θεωρούμε ότι το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό είναι οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται ανεξαρτήτως κενών για να ικανοποιηθεί μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων!

 1. Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.
 2. Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.
 3. Αρχές Απριλίου αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ και φορείς.
 4. Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας επισυνάπτουμε τα στατιστικά Γενικής, Ειδικής Αγωγής ,ΚΕΣΥ με ειδικότητα τη Συμβουλευτική και τις βάσεις των Γενικών μεταθέσεων. Με βάση τα στοιχεία αυτά στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 6,62% των αιτήσεων, στους ΠΕ03 το 36,47%, στους  ΠΕ80 το 10,09%, στους ΠΕ78 το 44,29% και  στους ΠΕ01 το 6,69%. Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 στους Φυσικούς το 7,71%, σους Χημικούς το 24,21%, στους Γεωλόγους το 28,57% και στους Βιολόγους το 88,89% με 8 ικανοποιημένες αιτήσεις στις 9 που υποβλήθηκαν. Τέλος ενδεικτικά στους ΠΕ05, ΠΕ07, δεν ικανοποιήθηκε καμιά αίτηση μετάθεσης, στους ΠΕ06 το 2,16% ενώ στους ΠΕ11 ικανοποιήθηκε 1 αίτηση μετάθεσης και στους ΠΕ86  2 αιτήσεις μετάθεσης! Σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 67,44% των αιτήσεων, στους ΠΕ11 το 38,3% και στους ΠΕ86 το 50% των αιτήσεων. Τέλος σε ΚΕΣΥ με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό στους ΠΕ80 ικανοποιείται το 100%, στους ΠΕ78 το 90%, στους ΠΕ02 το 70% και στους ΠΕ11 το 100% των αιτήσεων.
 5. Η ανακοίνωση των Μεταθέσεων αναμένεται να γίνει μέχρι το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί. Στην έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας πρέπει να τονίσουμε την καθοριστική συμβολή των αρμόδιων τμημάτων και φυσικά των εργαζόμενων σε αυτά!

Με συναδελφικούς –αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα  28/3/2019

Βάσεις Μεταθέσεων 2019

Κενά Πλεονάσματα Γενικών Μεταθέσεων

Κενά – Πλεονάσματα Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Κενά Κ.Ε.Σ.Υ.

 Κενά – Πλεονάσματα Τυφλών Κωφών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση