Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ανάρτηση σχεδίων δράσης αξιολόγησης σχολικών μονάδων: Παράταση προθεσμίας έως Τετάρτη 26.01.2022

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ανάρτηση σχεδίων δράσης αξιολόγησης σχολικών μονάδων: Παράταση προθεσμίας έως Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 – Εγγραφο Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κου Α. Κόπτση.

Ανάρτηση σχεδίων δράσης αξιολόγησης

Παράταση προθεσμίας ανάρτησης σχεδίων δράσης για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων της χώρας έδωσε το Yπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για δυο εβδομάδες, έως την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, σύμφωνα με το έγγραφο με αρ. πρωτ. 2977/ΓΔ4/11-01-2022.

Η προθεσμία κανονικά έληγε σήμερα Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022.

Δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου

Αθήνα, 11-01-2022

Αρ. Πρωτ. 2977/ΓΔ4

Θέμα: Παράταση προθεσμίας ανάρτησης σχεδίων δράσης

Σας ενημερώνουμε πως η πλατφόρμα του ΙΕΠ για την ανάρτηση της Φόρμας Αποτύπωσης Σχεδίων Δράσης των σχολικών μονάδων θα είναι διαθέσιμη έως Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Δείτε σε μορφή pdf το έγγραφο Παράταση προθεσμίας ανάρτησης σχεδίων δράσης

______________

Tην περασμένη Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022,

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κοινοποίησε Σχέδια Δράσης – Προτάσεις Σχεδιασμού με παραδείγματα, για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων της χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΙΕΠ:

Η αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων, με όρους εσωτερικών, συλλογικών διαδικασιών, είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία ανίχνευσης, καταγραφής και αναστοχασμού.

Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε δύο κεντρικούς άξονες:
1. Καταγραφή των στοιχείων της σχολικής μονάδας που:

• λειτουργούν θετικά για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου • χρήζουν βελτίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που παρέχονται από το ευρύτερο πλαίσιο.

2. Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης που αποσκοπούν:

• στη βελτίωση τομέων του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που η ίδια η σχολική μονάδα έχει θέσει,

• στην παγίωση των καλών πρακτικών και των αποτελεσματικών διαδικασιών υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, εφόσον η σχολική μονάδα θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό έργο υλοποιείται με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση