Σάββατο, 20 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ειδικό Δημοτικό Τρίπολης: Αυτόνομη εγκατάσταση, Σχολ. Νοσηλευτής και εκπ/κός ΕΑΕ ζητούνται από το ΥΠΑΙΘΑ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ειδικό Δημοτικό Τρίπολης: Να εγκατασταθεί σε αυτόνομες εγκαταστάσεις και να τοποθετηθεί Σχολικός Νοσηλευτής και επιπλέον εκπαιδευτικός ΕΑΕ ζητά η Βουλευτής Σ. Ασημακοπούλου της Ελληνικής Λύσης.

Ειδικό Δημοτικό Τρίπολης

Σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης έχει να κάνει η Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, η Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κα Σοφία Ασημακοπούλου.

Η Βουλευτής ζητά από το ΥΠΑΙΘΑ να λάβει μέριμνα ώστε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, να εγκατασταθεί σε αυτόνομες εγκαταστάσεις, που θα πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλούς και αξιοπρεπούς λειτουργίας, να τοποθετηθεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης Σχολικός Νοσηλευτής για να καλύψει τις ανάγκες του και να τοποθετηθεί επιπλέον εκπαιδευτικός κλάδου δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Ακολουθεί η Ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 26/09/2023

Της: ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ – ΧΑΪΔΩΣ Βουλευτού Β’ Πειραιώς

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης»

Κύριε Υπουργέ,

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης στεγάζεται σε ένα σχολικό συγκρότημα της πόλης της Τρίπολης, στο οποίο συλλειτουργούν: α) το 4ο Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.) Τρίπολης, β) τα Γραφεία των Συμβούλων Εκπαίδευσης με έδρα τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας και γ) η έδρα της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Μ.Ε.) Αρκαδίας. Πλησίον και σε απόσταση λίγων μέτρων γειτνιάζει με το 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης και με το 2ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης.

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων για φοίτηση μαθητών/τριών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για το σχολικό έτος 2023-2024 είναι είκοσι ένας (21), με αναμονή να πραγματοποιήσουν μετεγγραφή από σχολικές μονάδες της γενικής εκπαίδευσης άλλοι δύο (2) μαθητές/τριες. Συνολικά, δηλαδή, θα έχει, άμεσα, είκοσι τρεις (23) μαθητές/τριες με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αρκετοί/ές, δε, εξ’ αυτών με ιατρικό ιστορικό επιληψίας και όχι μόνο, γεγονός που καθιστά αναγκαία στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα την διάθεση Σχολικού Νοσηλευτή σε σταθερή καθημερινή βάση.

Έως και πέρσι (σχολικό έτος 2022-2023), λόγω της συστέγασης και με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τρίπολης, τοποθετούνταν πάντα στο ως άνω σχολείο προσωρινός αναπληρωτής/τρια Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) κλάδου Σχολικών Νοσηλευτών, ο/η οποίος/α κάλυπτε τις τυχόν ανάγκες των δύο συστεγαζόμενων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), καθώς και έκτακτα περιστατικά στις συστεγαζόμενες ή όμορες Σχολικές Μονάδες Γενικές Εκπαίδευσης που προαναφέρθηκαν.

Φέτος, επειδή το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τρίπολης έχει μεταστεγαστεί, μέχρι και σήμερα, δεν έχει τοποθετηθεί Σχολικός Νοσηλευτής για να καλύψει τις ανάγκες του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, προκαλώντας μεγάλη ανασφάλεια, τόσο στους γονείς των μαθητών/τριών, όσο και στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού επιληψίας ή και τραυματισμού κάποιου/ας μαθητή/τριας. Επιπροσθέτως, με την υπ’ αρ. πρωτ. 6117/13-09-2023 (ΑΔΑ: 6Χ5Ψ46ΝΚΠΔ-Τ3Ε) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με θέμα: «Έγκριση απόφασης διάθεσης εκπαιδευτικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αρκαδίας», η οποία στηρίχθηκε στο με αρ. πρωτ. 4844/07-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας με θέμα: «Κάλυψη λειτουργικού κενού ειδικότητας ΠΕ87.02 στη ΔΔΕ Αρκαδίας» και την υπ’ αρ. 4849/07-09-2023 Βεβαίωση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, διατίθεται εξ΄ ολοκλήρου εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ87.02- Νοσηλευτικής στα γραφεία της Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας για γραμματειακή υποστήριξη.

Επιπροσθέτως, ενώ το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, οργανικά, είναι τετραθέσιο, από την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους έως και σήμερα, λειτουργεί ως τριθέσιο, αφού δεν έχει τοποθετηθεί και τέταρτος εκπαιδευτικός κλάδου δασκάλων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Θα μπορούσε, όμως, να τοποθετηθεί και πέμπτος εκπαιδευτικός αυτής της ειδικότητας προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στο μοναδικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Αρκαδίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σκοπεύετε να λάβετε άμεσα την οφειλόμενη πρωτοβουλία, ώστε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, να εγκατασταθεί σε αυτόνομες εγκαταστάσεις, που θα πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλούς και αξιοπρεπούς λειτουργίας ενός Ειδικού Σχολείου;

2. Πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 33, παρ. 5, του Ν.4386/2016, ΦΕΚ 83 Α΄ και άρθρο 10 παρ. 8 του Ν.4452/2017, ΦΕΚ 17 Α΄) κοινή συνεδρίαση των δύο Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αρκαδίας και Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αρκαδίας) όπου εκεί θα παρουσιαζόταν η διαθεσιμότητα της άνω αναφερόμενης εκπαιδευτικού, ώστε να αξιοποιηθεί από την αντίστοιχη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας;

3. Τηρήθηκε η Εγκύκλιος για την ανάθεση διοικητικού έργου σε εκπαιδευτικούς για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.ΘΑ.) όπου ρητά ορίζεται ότι : «(…) Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει λειτουργικό κενό στον ίδιο κλάδο/ειδικότητα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διατεθεί για την κάλυψη του κενού αυτού. Ως εκ τούτου, στο προοίμιο των αποφάσεων για τη διάθεση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να περιλαμβάνεται το ανωτέρω έγγραφο και στο διατακτικό τους να γίνεται αναφορά στην ως άνω προϋπόθεση σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί»;

4. Σκοπεύετε να παρέμβετε καταλλήλως, ώστε να τοποθετηθεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης Σχολικός Νοσηλευτής για να καλύψει τις ανάγκες του;

5. Σκοπεύετε να παρέμβετε καταλλήλως, ώστε να τοποθετηθεί στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης επιπλέον εκπαιδευτικός κλάδου δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δεδομένου ότι, θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στο μοναδικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της Αρκαδίας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δείτε επίσης

Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για εργοθεραπευτές που εργάζονται στα προνοιακά κέντρα ζητείται με Ερώτηση στη Βουλή 

Ρύθμιση για πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Επάρκειας: Mετατίθεται για ένα ακαδημαϊκό έτος η υλοποίηση του ν.4957/2022

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση