Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Εξοπλισμός ΤΠΕ ΚΕΣΥ: Εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Εξοπλισμός ΤΠΕ ΚΕΣΥ: Εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές ειδών εξοπλισμού για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης της χώρας.

Εξοπλισμός ΤΠΕ ΚΕΣΥ

Ενα ακόμη βήμα έγινε προς την ολοκλήρωση των διαδικασιών για να αρχίσουν να αποστέλλονται στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της χώρας είδη εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Συγκεκριμένα

η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως υπέγραψε την υπ. αρίθμ. Φ 478.6/253/176069/Α2/24-12-2020 Απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι προδιαγραφές ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ για τις ανάγκες των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

Η Απόφαση έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων

Α. Την υπ’ αρ. 2417/1-7-2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΕΩ46ΜΤΛΗ-ΞΥ8, ΑΔΑΜ: 20DIAB000011270) Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και τα υποβληθέντα σχόλια της

Β. Το πρακτικό 27/8-10-2020της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε την Απόφαση
ΘΕΜΑ: Έγκριση προδιαγραφών ειδών εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:……………………………….

Αποφασίζουμε

Αποδεχόμαστε στο σύνολό του το πρακτικό 27/8-10-2020 της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε. για τις ανάγκες των δομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και εγκρίνουμε:

Ι. Τον πίνακα των ειδών εξοπλισμού ΤΠΕ με τις ενδεικτικές τιμές τους, για τις ανάγκες των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

ΙΙ. Τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών εξοπλισμού του ανωτέρω πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.Με τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η με αρ. πρωτ. Φ 478.6/45/212716/Α2/10-12-2018(ΑΔΑ:67ΩΖ4653ΠΣ-ΑΗΜ) απόφασή μας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υπενθυμίζουμε πως

Τα είδη εξοπλισμού αφορούν στην υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ – Υποέργο 6: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΣΥ», της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020”.

Δείτε την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε σχετικά

Εξοπλισμός ΚΕΣΥ: Η Ομάδα για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δείτε ακόμη

Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους: Από το ΚΕΣΥ Λήμνου
Κεραμέως για σχολεία-κολέγια-πανελλαδικές-Γ Λυκείου-ταυτοποίηση δραστών επίθεσης στον πρύτανη ΟΠΑ
Κλείσιμο σχολείων-Ψυχικές επιπτώσεις νέων: Οι ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση