Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μετατάξεις 106 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από κλάδο σε κλάδο και από Β/θμια σε Α/θμια

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μετατάξεις 106 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας από κλάδο σε κλάδο και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετατάξεις 106 εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΗ 108260/Ε2/21-8-2020 – ΦΕΚ: 1417/Γ/14-9-2020

ΘΕΜΑ: “Μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και από κλάδο της Δευτεροβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σε κλάδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης”
Εχοντας υπόψη, μεταξύ άλλων
  • Την με αριθμ.15/16-7-2020Πράξητου ΚΥΣΠΕ.
  • Τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Μετατάσσουμε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ05-Γαλλικήςτους κατωτέρω 6 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,ως ακολούθως:

Μετατάσσουμε

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ06 -Αγγλικής τους κατωτέρω 39 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης,ως ακολούθως:

Μετατάσσουμε

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ07-Γερμανικής,τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,ως ακολούθως.

α. 2 σε κενές οργανικές θέσεις.

β. 6 με μεταφορά των οργανικών τους θέσεων.

Μετατάσσουμε

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ08-Καλλιτεχνικών,τους κατωτέρω 4 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Μετατάσσουμε

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής,τους κατωτέρω 29 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Μετατάσσουμε

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ70 -Δάσκαλοι,την κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,ως ακολούθως.

Μετατάσσουμε

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ79.01–Μουσικής Επιστήμης τον κατωτέρω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Μετατάσσουμε

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,στον κλάδο των εκπαιδευτικών ΠΕ86 -Πληροφορικής τους κατωτέρω 18 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως.

Οι ανωτέρω

μετατάσσονται με τον κατεχόμενο βαθμό και Μ.Κ. και τίθενται στη διάθεση των οικείων Διευθύνσεων για να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 50/96, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3ε του Π.Δ. 100/97.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

(Αριθμός βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης: Γ.Δ.Ο.Υ./Υ.ΠΑΙ.Θ.:4813/8-9-2020).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Δείτε τα ονόματα στην Απόφαση Μετατάξεις εκπ/κών από κλάδο σε κλάδο της A/θμιας Εκπ/σης και από κλάδο της B/θμιας και της B/θμιας Εκκλ/κής Εκπ/σης σε κλάδο της A/θμιας Εκπ/σης

Δείτε εναλλακτικά την Απόφαση στη Διαύγεια

Δείτε επίσης

Μετατάξεις 43 εκπαιδευτικών: Από κλάδο σε κλάδο Β/θμιας, Α/θμια σε Β/θμια, Δ/θμια Εκκλ/κή σε Β/θμια, ΕΔΙΠ σε Β/θμια – 2020/21
Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ-ΕΔΙΠ των ΑΕΙ και ΕΔΙΠ των ΑΕΑ | Ορθή επανάληψη
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση