Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών | Εγκύκλιος

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 | Εγκύκλιος.

Μέτρα ασφαλούς λειτουργίας

Το Υπουργείο Εσωτερικών κοινοποίησε Εγκύκλιο του Υφυπουργού κου Θ. Λιβάνιου με τη γνωστοποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 19 της ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2020

Αριθ. Πρωτ.: 55728

ΘΕΜΑ: Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των δημοτικών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

Σας γνωστοποιούμε την έκδοση της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.53080/28-08-2020

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄3611),

στο άρθρο 19 της οποίας περιλαμβάνονται  ρυθμίσεις για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου, καθορίζονται, εκτός των άλλων, μέτρα:

α. για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού COVID-19 στο χώρο του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού,

β. τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/κηδεμόνων,

γ. τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής και

δ. καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα και εξοπλισμό.

Τα ως άνω μέτρα καθώς και οι οδηγίες διαχείρισης υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται εκτενώς στο Παράρτημα 13 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/ΓΠ/οικ.53080/2020 (Β΄ 3611) ,  το οποίο και επισυνάπτεται.

Επισημαίνεται δε

ότι κατά τα λοιπά, τόσο δηλαδή ως προς τα λοιπά ζητήματα λειτουργίας των σταθμών όσο και ως προς το ωράριο λειτουργίας τους, ισχύουν οι ειδικότερες προβλέψεις του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 41087/29.11.2017, Β’ 4249), ο οποίος αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω

και με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα όλους τους ως άνω σταθμούς χωρικής σας αρμοδιότητάς για το περιεχόμενο του παρόντος, καθώς και να επιδείξετε τη μέγιστη επιμέλεια και απαιτούμενη προσοχή κατά την εφαρμογή των οδηγιών για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων και με γνώμονα πάντα την προστασία της δημόσια υγείας.

Ο Υφυπουργός

 Θεόδωρος Λιβάνιος

Δείτε σχετικά

Οδηγίες λειτουργίας νηπιαγωγείων, παιδικών & βρεφονηπιακών σταθμών–Ειδικές ομάδες παιδιών
Διατροφή παιδιών στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς | Εγκύκλιος
Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας για μέτρα προστασίας κορονοϊού: Υποχρεωτικά μάσκα και οι επισκέπτες των σχολικών μονάδων
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση