Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Συνταξιοδοτική ρύθμιση για Δημοσίους Υπαλλήλους: Να έχουν δικαίωμα εξαγοράς κενών διαστημάτων ζητά η ΑΔΕΔΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνταξιοδοτική ρύθμιση για Δημοσίους Υπαλλήλους: Να έχουν δικαίωμα εξαγοράς κενών διαστημάτων ενόψει συνταξιοδότησης ζητά η ΑΔΕΔΥ.

Συνταξιοδοτική ρύθμιση για Δημοσίους Υπαλλήλους

Να παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ή εξαγοράς κενών διαστημάτων ασφάλισης ή ανεργίας στους Δημοσίους Υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται, κατ’ αναλογία της ισχύουσας ρύθμισης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους (άρθρο 40 του ν. 3996/2011), ζητά η ΑΔΕΔΥ από το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Ακολουθεί η επιστολή της ΑΔΕΔΥ

Προς:

1.Υπουργείο Εργασίας

-Υπουργό Εργασίας

κ. Α. Γεωργιάδη

-Υφυπουργό Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης

κ. Π. Τσακλόγλου

  1. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

– Υπουργό Οικονομικών

κ. Κ. Χατζηδάκη

– Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

κ. Θ. Πετραλιά

Θέμα: Προώθηση συνταξιοδοτικής ρύθμισης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, κατ’ αναλογία της ισχύουσας ρύθμισης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με την ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία στους Δημοσίους Υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται με αυτήν, δεν παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης ή εξαγοράς κενών διαστημάτων ασφάλισης ή ανεργίας.

Δεδομένου ότι είναι πλέον μεγάλος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, που πριν από το διορισμό του εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με κενά διαστήματα ασφάλισης ή έχει ενταχθεί σε καθεστώς επιδοτούμενης ανεργίας, κρίνεται απαραίτητη η προώθηση σχετικής ρύθμισης, κατ’ αναλογία της ισχύουσας ρύθμισης για τους «ιδιωτικούς υπαλλήλους» (άρθρο 40 του ν. 3996/2011).

Συγκεκριμένα προτείνεται μετά το τέλος του εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 11 του Π.Δ. 169/2007 να προστεθεί το παρακάτω νέο εδάφιο:

 «Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά, θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, μετά την υπαγωγή, για πρώτη φορά, στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο και ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα σε κάθε περίπτωση κενού ασφάλισης μεταξύ περιόδων ασφάλισης. Σε περίπτωση που υπάρχει χρόνος  επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας και μέχρι 300 ημέρες αναγνωρίζεται ως συντάξιμος χρόνος χωρίς εξαγορά, ο οποίος δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης αλλά μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.»

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δείτε επίσης

Μειωμένες εισφορές για μητέρες-μισθωτές: Κατά το διάστημα που λαμβάνουν άδεια με αποδοχές 

Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών | Ενημέρωση

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση