Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Θέση ειδικού παιδαγωγού για το Ιδρύμα για το παιδί “Η Παμμακάριστος”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Θέση ειδικού παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για τις ομάδες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος για το παιδί “Η Παμμακάριστος”.

Θέση ειδικού παιδαγωγού

Nέα Μάκρη, 27 Ιανουαρίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 96

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

Έχοντας υπ΄ όψιν:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2001 «Οργανισμός Διοίκησης και Λειτουργίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» (ΦΕΚ 3 Α΄).
 2. Την ανάγκη κάλυψης θέσεων ειδικών παιδαγωγών για τις υπηρεσίες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος, για εφήβους & νέους με αυτισμό και / ή νοητική αναπηρία,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 Θέση ειδικού παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για τις ομάδες διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας του Ιδρύματος
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ / TEI της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο του εξωτερικού, σε κάποια από τις ακόλουθες ειδικότητες: «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση», «Ψυχολογία», «Κοινωνική Εργασία», «Λογοθεραπεία», «Εργοθεραπεία», «Ειδική Φυσική Αγωγή», «Νοσηλευτική».
 • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής -κατά προτίμηση- για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Αναπηρία.
 • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους.
 • Γνώση αγγλικών τουλάχιστον σε επίπεδο C1
Επιθυμητά προσόντα:
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών με ειδίκευση -κατά προτίμηση- στον αυτισμό.
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ
 Οι υποψήφιοι/ες  θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):
 • Αίτηση
 • Τίτλο/τίτλους σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 • Τουλάχιστον μία συστατική επιστολή
 • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητά του/της

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Tel.: 22940 – 91206/96013

Fax: 22940 – 91407

E- mail: info@pammakaristos.eu

Διεύθυνση Φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Νικόλαος Ρούσσος

Δείτε επίσης

Προκήρυξη θέσης εργοθεραπευτή για το Ίδρυμα για το Παιδί “Η Παμμακάριστος”
Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών A/θμιας-B/θμιας | Αιτήσεις έως 28.01
 ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ: Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης για την Εκπαίδευση | video
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση