Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Τμήματα Ενταξης: Ερώτηση στη Βουλή για την εξαίρεσή τους από τα οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Τμήματα Ενταξης: Ερώτηση στη Βουλή για την εξαίρεσή τους από τα οργανικά κενά Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατέθεσε ο Βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς. Ζητά δε να πληροφορηθεί τους λόγους της εξαίρεσης.

Τι περιέχει η Ερώτηση του κ. Μαυρωτά

Την εξαίρεση των Τμημάτων Ένταξης των Γυμνασίων και Λυκείων από τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για τον υπολογισμό των οργανικών κενών, περιέχει Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής του Ποταμιού, Γιώργος Μαυρωτάς.

Σε πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης ζητείται η καταγραφή των οργανικών κενών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς τους, με την επισήμανση ότι εξαιρούνται τα Τμήματα Ένταξης από την καταγραφή.

Ο κ. Μαυρωτάς τονίζει πως η έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη, καθώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλωθείσες προθέσεις του Υπουργείου, ότι γίνονται ενέργειες, ώστε να δοθούν οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων και Λυκείων.

Ο Βουλευτής αναφέρει τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς και αναρωτιέται πώς θα συμπεριληφθούν και τα οργανικά κενά των δομών ειδικής αγωγής, που λειτουργούν εντός της γενικής Β’ βάθμιας εκπαίδευσης, με τα Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων και Λυκείων να υπολογίζονται σε πάνω από 550.

Το συνδυάζει δε με τη διαδικασία που προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με τη οποία  οι διορισμοί γίνονται μόνο εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, αφού καλυφθούν τα κενά πρώτα από τις μεταθέσεις του μόνιμου προσωπικού.

Τέλος ο κ. Μαυρωτάς ρωτά τον Υπουργό Παιδείας, κ. Γαβρόγλου, ποιοι οι λόγοι εξαίρεσης των κενών των Τμημάτων Ένταξης από τον σχεδιασμό του Υπουργείου για τις οργανικές θέσεις της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και με ποιο τρόπο θα προσμετρηθούν τα εν λόγω κενά, προκειμένου να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό.

Δείτε την Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση των Τμημάτων Ένταξης από τον υπολογισμό των οργανικών κενών της Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης»

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 37423/Ε2/08-03-2019 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων «Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις μεταθέσεις του έτους 2019 από περιοχή σε περιοχή» προκειμένου να καταρτιστούν οι πίνακες οργανικής σύνθεσης προσωπικού ανά περιοχή μετάθεσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, επισημαίνεται πως τα Τμήματα Ένταξης δεν θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οργανικών κενών.

Τα Τμήματα Ένταξης είναι πολύ σημαντικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με ατομικά ή ομαδικά εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης στους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διαχείριση των εκπαιδευτικών δυσκολιών του μαθητή, η αυτονόμησή του και η ομαλή ένταξή του στην τάξη. Συνεπώς αποτελεί απαραίτητο υποστηρικτικό πλαίσιο εντός της γενικής εκπαίδευσης.

Ομολογουμένως η έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου αποτέλεσε δυσάρεστη έκπληξη καθώς μάλιστα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις δηλωθείσες προθέσεις του Υπουργείου, ότι γίνονται ενέργειες ώστε να δοθούν οργανικές θέσεις στα Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων και Λυκείων.

Αν λάβουμε υπόψη μας και το ότι θα πραγματοποιηθούν μόνιμοι διορισμοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για πρώτη φορά, τότε είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς πως θα συμπεριληφθούν και τα οργανικά κενά των δομών ειδικής αγωγής που λειτουργούν εντός της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τα Τμήματα Ένταξης Γυμνασίων και Λυκείων υπολογίζονται σε πάνω από 550), αφού η διαδικασία που προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο είναι οι διορισμοί να γίνονται μόνο εάν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, αφού καλυφθούν τα κενά πρώτα από τις μεταθέσεις του μόνιμου προσωπικού.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι εξαίρεσης των κενών των Τμημάτων Ένταξης από τον σχεδιασμό του Υπουργείου για τις οργανικές θέσεις της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης;

2. Με ποιο τρόπο θα προσμετρηθούν τα οργανικά κενά των Τμημάτων Ένταξης που λειτουργούν στην Β’ βάθμια Εκπαίδευση, προκειμένου να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό;

Ο ερωτών βουλευτής
Γιώργος Μαυρωτάς-Αττικής

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση