Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ: Ορισμός από την ΠΔΕ Θεσσαλίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ: Ορισμός αναπληρωτών των Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Θεσσαλίας.

Αναπληρωτές Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ: Ορισμός από την ΠΔΕ Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε, αναπληρώτρια της Προϊσταμένης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Λάρισας την κ. Μπόνια Βελησσαρία τουκλάδου ΠΕ70 Δασκάλων – Εκπαιδευτικό Προσωπικό

2. Ορίζουμε, αναπληρώτρια της Προϊσταμένης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Μαγνησίας την κ. Μουρμούρη Θεοδώρα του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, η οποία υπηρετεί με οργανική θέση στο Κ.Ε.Σ.Υ. Μαγνησίας.

3. Ορίζουμε, αναπληρώτρια της Προϊσταμένης του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Τρικάλων, την κ. Βούρλα Ιωάννα, κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό η οποία υπηρετεί με οργανική θέση στο Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων.

Οι ανωτέρω θα αναπληρώνουν τους αντίστοιχα προϊστάμενους των Κ.Ε.Σ.Υ. στα καθήκοντα τους όταν αυτοί απουσιάζουν η κωλύονται.

Δείτε επίσης:

Προϊστάμενοι ΚΕΣΥ: Τοποθέτηση σε ανύπαρκτες Υπηρεσίες. Ερώτηση στη Βουλή

Ορισμός αναπληρωτών των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση