Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αναστολή λειτουργίας 28 σχολείων: Το ΦΕΚ με τη λίστα και τα χρονικά διαστήματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αναστολή λειτουργίας 28 σχολείων: Το ΦΕΚ με τη λίστα των σχολικών μονάδων και τα χρονικά διαστήματα – Για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

Αναστολή λειτουργίας 28 σχολείων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 668 – 02.03.2020 η υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14246 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφία Ζαχαράκη και του Υπουργού Υγείας κου Βασίλη Κικίλια, με την οποία αποφασίσθηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας επιμέρους σχολείων της Χώρας.

Η Απόφαση πάρθηκε για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

Δείτε το ΦΕΚ B 668 – 02.03.2020

Επιβολή μέτρου προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους σχολείων της Χώρας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2, και της παρ. 4 αυτού.

2. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 148), όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄31), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 121).

5. Την αριθμ. 6631/Υ1/20.7.2019 (ΦΕΚ 3009/Β΄/2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη».

6. Την από 2.3.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

7. Την αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.14244/2.3.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
1. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων:
 • 4ο ΓΕΛ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
 • 11ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 • 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
 • 19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
 • 14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 13.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

2. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων:
 • 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 • 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 • 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 • 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για χρονικό διάστημα από 3.3.2020 έως και 17.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

3. Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των ακόλουθων σχολείων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για τα ακόλουθα αναλυτικά αναφερόμενα χρονικά διαστήματα:
 • Νηπιαγωγείο «Ι.Μ. ΚΑΡΡΑΣ», από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
 • Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Αθηνών από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
 • Γυμνάσιο και Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
 • 1ο ΕΠΑΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
 • 2ο ΓΕΛ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
 • 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
 • 2ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 8.3.2020
 • 3ο ΓΕΛ Ξάνθης από 3.3.2020 έως και 6.3.2020
 • 1ο ΕΠΑΛ Επανομής από 3.3.2020 έως και 11.3.2020
 • 8ο ΕΚ Επανομής από 3.3.2020 έως και 11.3.2020
 • 37ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020
 • 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης από 3.3.2020 έως και 7.3.2020
 • 17ο Γυμνάσιο Αθήνας από 3.3.2020 έως και 7.3.2020
 • 17ο ΓΕΛ Αθήνας από 3.3.2020 έως και 7.3.2020

κατά τα αναφερόμενα στην από 2.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Αρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Υγείας  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Δείτε σχετικά

Κλείσιμο σχολείων: Θα το κάνουμε αν μας το υποδείξουν οι ειδικοί – Ζαχαράκη στο MEGA
Υπουργός Υγείας: Να σεβαστούμε τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών από κορονοϊό
Απολύμανση σχολείων: Ποιοι Δήμοι της χώρας προχωρούν σε αυτό το μέτρο
Κορωνοϊός και σχολεία: Ερωτήσεις και απαντήσεις για εκπαιδευτικές μονάδες
Αναστολή εκδρομών εξωτερικού |ΦΕΚ
Κορωνοϊός-σχολεία: Ποια κλείνουν – Συνεχής ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας

Δείτε επίσης

Θέμα κορονοϊού: Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο στα σχολεία ; – Ερώτηση στη Βουλή
8 Οδηγίες και 19 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τον κορωναϊό: Από την ΓΓΠΠ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Ι.Π.Ε.Μ. - Δ.Ο.Ε.). Διετέλεσε Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Εκπαίδευσης της Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Διευθυντής στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο του Αιγάλεω, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας και Σύμβουλος Α΄ Ειδικής Αγωγής στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Γράψτε μία απάντηση