Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) – Οριστικά αποτελέσματα – Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5330/9-6-2020 (ΑΔΑ: 9Χ8ΨΟΞΛΔ-Υ6Η) Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης.

Οριστικά Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5330/9-6-2020 (ΑΔΑ: 9Χ8ΨΟΞΛΔ-Υ6Η) Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου υποβολής ενστάσεων, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα.

Δείτε την Ανακοίνωση του ΙΕΠ

Αθήνα 13/7/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οριστικά Αποτελέσματα

 Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 5330/9-6-2020 (ΑΔΑ: 9Χ8ΨΟΞΛΔ-Υ6Η) Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου υποβολής ενστάσεων, ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα, όπως αποτυπώνονται στους παρακάτω πίνακες.

  

Αυτοτελές Γραφείο Στρατηγικής και Πολιτικού Σχεδιασμού –
Στρατηγική και Πολιτικός
Σχεδιασμός
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ
1 ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1

 

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Τεχνικής Υποστήριξης – Ανάπτυξη και Συντήρηση
Εφαρμογών
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ
1 ΝΑΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1
2 ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 2

 

 

Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης – Μισθοδοσία, Τακτικός Προϋπολογισμός, Οικονομική Υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων Έργων,
Έλεγχος Νομιμότητας και Επιλεξιμότητας Δαπανών, Λογιστική Εκκαθάριση
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ
1 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1
2 ΑΡΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 2

 

 

Τμήμα Προμηθειών και Συμβάσεων – Συμβάσεις – Διαγωνισμοί, Προμήθειες
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ
1 ΤΑΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 1

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Έργων και Δράσεων –
Υλοποίηση και Παρακολούθηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ
1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1
2 ΚΟΤΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2
3 ΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3
4 Αίτηση με ΑΠ ΙΕΠ

5879-18/06/2020

4
5 Αίτηση με ΑΠ ΙΕΠ

5996-19/06/2020

5

Δείτε επίσης

Αποσπάσεις-διορισμοί ειδικής και γενικής: Ενημερωτικό αιρετού ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Δείτε ακόμη

Διάταξη: Εκπαιδευτικοί σύζυγοι υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας αποσπώνται κατά παρέκκλιση διατάξεων
Ηλεκτρονική κλήρωση ΑΣΕΠ στον Διόφαντο: Τροπολογία στη Βουλή
ΕΣΑμεΑ για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ με αναπηρία: Το Υπουργείο κωφεύει
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση