Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διευκρινίσεις για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το ΙΕΠ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διευκρινίσεις για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) μετά από πολλά ερωτήματα εκπαιδευτικών.

Σε διευκρινίσεις προέβη το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) αναφορικά με την Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με το ΙΕΠ
  1. Ως προς τους ωφελούμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ θα εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση-πρόσκληση μετά την άνοιξη.
  2. Το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’ της Πράξης.
Υπενθυμίζουμε πως

σύμφωνα με την με Α.Π. 3451/23-03-2022 (Πράξη 14/17-03-2022, ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ:

  • Ο αριθμός των εκπαιδευτικών που οφείλουν και δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης μέχρι το 2019 ανέρχεται σε 1.689.
  • Στις 09.03.2020 με το ΦΕΚ 241/Γ΄ διορίστηκαν 1.040 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στην Ειδική Αγωγή.
  • Από τον Σεπτέμβριο του 2020 διορίστηκαν 15. 624 εκπ/κοί.

 

Με βάση τα παραπάνω ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων εκπαιδευτικών ανέρχεται σε 18.353, αντί του αρχικά εκτιμώμενου 11.500.

Ακολουθούν οι διευκρινίσεις του ΙΕΠ
Διευκρινίσεις για Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Λόγω του μεγάλου αριθμού μηνυμάτων που έχει δεχτεί το helpdesk της Πράξης και για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών διευκρινίζεται ότι:

1. η με Α.Π. 3451/23-03-2022 (Πράξη 14/17-03-2022, ΑΔΑ: ΨΝΕΔΟΞΛΔ-ΔΡ9) Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ με θέμα “Εισήγηση έγκρισης προγραμματισμού και καθορισμού τμημάτων για την υλοποίηση της Α΄ και Β’ φάσης επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654” συνιστά προτυποποιημένο έγγραφο της Πράξης και όχι Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

2. το τρέχον εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί η επιμόρφωση των Επιμορφωτών Β’ της Πράξης. Ως προς τους ωφελούμενους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς θα εκδοθεί συγκεκριμένη ανακοίνωση-πρόσκληση μετά την άνοιξη.

Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς που έσπευσαν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και θα χαρούμε να συνεργαστούμε στη Β’ φάση επιμόρφωσης.

Δείτε επίσης

Επιμόρφωση διαφοροποιημένης διδασκαλίας 25.000 εκπαιδευτικών Γ΄ Φάση | Αιτήσεις 

Νέα προκήρυξη Ειδικής Αγωγής: Αναμονή 3 μήνες μετά το αίτημα ΥΠΑΙΘ προς ΑΣΕΠ-Σύγκριση με την 3ΕΑ/2019 

Πριν φύγετε

Οργανικά κενά-Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022: Οπως δόθηκαν στις ΠΔΕ από το Υπουργείο Παιδείας για έλεγχο 

Οδηγός: Αδειες μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση