“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Διοικητικοί Υπουργείου Παιδείας: Απλοποίηση διαδικασιών πρόσληψης αναπληρωτών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Διοικητικοί Υπουργείου Παιδείας: Απλοποίηση διαδικασιών πρόσληψης αναπληρωτών. Εξορθολογισμός αναγνώρισης προϋπηρεσίας και χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων.

Διοικητικοί Υπουργείου Παιδείας

Προτάσεις για τον εξορθολογισμό της γραφειοκρατικής διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών – αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων – κοινοποίησε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπουργείου Παιδείας.

Συγκεκριμένα ο Σύλλογος προτείνει:

  • H Διεύθυνση Εκπαίδευσης που προσλαμβάνει τον αναπληρωτή, να μπορεί να αξιοποιεί τον ΟΠΣΥΔ για την έκδοση της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας.
  • Tην ανάρτηση των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας  στο ΟΠΣΥΔ, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
  • O ΟΠΣΥΔ να υπολογίζει την προϋπηρεσία από την ημέρα της Υπουργικής απόφασης-πρόσληψης και όχι από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.
  • Για όλες τις προϋπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα να μην προσκομίζονται Βεβαιώσεις Ενσήμων όπως γίνεται και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Δείτε αναλυτικά την Επιστολή με τις προτάσεις

Θέμα: Απλοποίηση διαδικασιών – Αναγνώριση προϋπηρεσιών για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι

Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια προκειμένου να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και γενικής παιδείας,  προσλαμβάνονται με αυξητική τάση, χιλιάδες αναπληρωτές μέσω κρατικού προϋπολογισμού, προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και κυρίως προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

H διαχείριση των προσλήψεων, τοποθετήσεων, υπηρεσιακών μεταβολών και οικονομική αποζημίωση αποτελεί μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία που καλούνται να εκτελέσουν σήμερα οι Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Aναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων.

Ιδιαίτερη  γραφειοκρατική διαδικασία είναι η αναγνώριση προϋπηρεσίας και η χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων.

Δεδομένου ότι πάνω από το 80% των αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο στην ίδια διεύθυνση είναι οι ίδιοι, είναι εντελώς παράλογο να επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για το ίδιο άτομο πολλαπλές φορές.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς (Α.Π. 169228/Ε2/12 -10-2016ΑΔΑ: 67ΝΓ4653ΠΣ-9ΗΤ) οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι αναπληρωτές προσκομίζουν σε φωτοτυπίες όλες τις υπό αναγνώριση  προϋπηρεσίες που διαθέτουν με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.

Αφού εξεταστούν από το υπηρεσιακό συμβούλιο το αρμόδιο τμήμα προβαίνει στη μισθολογική κατάταξη.

Το επόμενο σχολικό έτος οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επαναλαμβάνουν ακριβώς την ίδια διαδικασία,για τους προσλαμβανομένους εκπαιδευτικούς, που σε ποσοστό άνω του 80% αφορά τα ίδια άτομα.

Προτάσεις

Για το λόγο αυτό προτείνουμε, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης που προσλαμβάνει τον αναπληρωτή, να μπορεί να αξιοποιεί τον ΟΠΣΥΔ για την έκδοση της Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας αντί να ακολουθεί τη χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία της αναζήτησης των πρωτότυπες Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας από κάθε Διεύθυνση που έχει υπηρετήσει ο αναπληρωτής. Επίσης, για αρτιότερη ενημέρωση,προτείνουμε την ανάρτηση των Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας  στο ΟΠΣΥΔ, από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης .

Επιπλέον, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα όπου ο ΟΠΣΥΔ υπολογίζει την προϋπηρεσία από την ημέρα της υπουργικής απόφασης-πρόσληψης και όχι από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας που μπορεί να αποκλίνει κατά μία ή δύο ημέρες, προτείνουμε τη δημιουργία ενός υποπρογράμματος στο πληροφορικό πρόγραμμα του ΟΠΣΔΥ ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διάκρισης των προϋπηρεσιών ως εξής:

Συνολική προϋπηρεσία για διορισμό  …… έτη …… μήνες ……ημέρες ……   (από ημερομηνία ΦΕΚ)

Συνολική δημόσια προϋπηρεσία             …… έτη …… μήνες ……ημέρες …… (από ανάληψη υπηρεσίας)

           Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση του ΟΠΣΥΔ,που αποτελεί Πιστοποιημένο λειτουργικό πρόγραμμα, διενεργείται  από πιστοποιημένους χρήστες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και κατά συνέπεια η καταχωρηθείσα Προϋπηρεσία είναι αναμφισβήτητη.

Για τους εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται κατ’ επανάληψη (και αποτελούν ποσοστό πάνω από 80% του συνόλου που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο) να λαμβάνεται υπόψη  η απόφαση χορήγησης ΜΚ ή το ΑΔΚΥ του προηγούμενου σχολικού έτους  και σε αυτό να προστίθεται η προϋπηρεσία του σχολικού έτους αυτού  (που ήδη έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣΥΔ) και να βγαίνει άμεσα η νέα απόφαση χορήγησης ΜΚ, χωρίς προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.

Τέλος για όλες τις προϋπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα προτείνουμε να μην προσκομίζονται Βεβαιώσεις Ενσήμων όπως γίνεται και στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

          Τα παραπάνω, εφόσον υλοποιηθούν, εξοικονομούν χιλιάδες εργατοώρες αλλά και μεγάλες ποσότητες αναλωσίμων  προς όφελος των εργαζομένων και των υπηρεσιών μας.

Μετά τιμής  για το Δ.Σ. του ΣΥΠΥΥΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΩΝΤΑΣ                       ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δείτε επίσης:

Υφυπουργός Παιδείας στα Παραπολιτικά για διορισμούς ΕΑΕ – Γενική, προσλήψεις

Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΑΣΕΠ: Προσωρινοί-Παράβολο-Απορριφθέντες και…καλό καλοκαίρι..

Πιστώσεις αναπληρωτών: Τι είπε η Υπουργός στη Βουλή

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση