“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ενημέρωση για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ/2019 και τη διαδικασία μετά το τέλος των αιτήσεων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημέρωση για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ/2019 και τη διαδικασία μετά το τέλος των αιτήσεων: Από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια και Γ. Μπουλμέτη.

Ενημέρωση για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ και 2ΕΑ/2019 και τη διαδικασία μετά το τέλος των αιτήσεων

Ενημέρωση Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Β. Βούγια και Γ. Μπουλμέτη  – 06/06/2019

Συνάδελφοι/ισσες,

Ως Αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ προσπαθήσαμε άοκνα όλο αυτό το διάστημα να παρέχουμε άμεση ενημέρωση σε ότι αφορά στις Προκηρύξεις που αφορούν στο ΕΕΠ και ΕΒΠ, καθώς και στις αιτήσεις  για την κατάταξη στους Αξιολογικούς Πίνακες, στις ΠΔΕ και στο ΑΣΕΠ.

Ολοκλήρωση αιτήσεων δικαιολογητικών

Αύριο Παρασκευή 07/06/2019, ολοκληρώνεται η κατάθεση των αιτήσεων δικαιολογητικών ΕΕΠ και ΕΒΠ, στο πλαίσιο των υπ αριθμ. 1ΕΑ και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) ανά την Ελλάδα.

Ελεγχος στα δικαιολογητικά

Συνιστούμε λοιπόν, έστω και στην εκπνοή των αιτήσεων, να ελέγξετε τα δικαιολογητικά που έχετε καταθέσει σε σχέση με τα ζητούμενα των Προκηρύξεων ανά κλάδο, καθώς και την ορθή δικαιολόγηση αυτών ως προς τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλείσθε, καθώς η κάθε αίτηση υποψηφίου είναι μοναδική και έχετε την αποκλειστική ευθύνη. 

Από εδώ και πέρα, περιμένουμε οι υπάλληλοι των ΠΔΕ να καταχωρίσουν τα στοιχεία που δηλώσατε στο ΟΠΣΥΔ.

Δείτε:

Αριθμός αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Καταχώριση στοιχείων από ΠΔΕ

Η αρχική ημερομηνία που έχει δοθεί από το Υπουργείο για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας είναι έως την Παρασκευή 14/06/2019.

Θεωρούμε ωστόσο, λόγω του όγκου των αιτήσεων, ότι μπορεί να δοθεί παράταση ως προς αυτή την ημερομηνία.

Οι υπάλληλοι των ΠΔΕ έχουν συγκεκριμένες οδηγίες από το υπουργείο, για τον τρόπο που θα καταχωρούν τα στοιχεία σας, εκτός από την προϋπηρεσία, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας θα την καταχωρίσουν με ειδικό τρόπο από το Κεντρικό Σύστημα του ΟΠΣΥΔ στο Υπουργείο.

Οι υποψήφιοι ΕΕΠ ΕΒΠ που έχετε αιτηθεί και για κλάδους εκπαιδευτικών, ενδεχομένως να βλέπετε ότι πολλά προσόντα σας είναι ήδη καταχωρημένα στο ΟΠΣΥΔ, λόγω του ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς τη διαδικασία αυτή.

Συνιστάται έλεγχος στοιχείων περί τα μέσα Ιουνίου

Εν προκειμένω θα σας συνιστούσαμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων σας,  περίπου στα μέσα Ιουνίου, δεδομένου ότι υπάρχει τμηματική καταγραφή αυτών.

Δείτε:

Κενές Οργανικές Θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ, Μεταθέσεις, Μόνιμοι διορισμοί: Ενημερωτικό σημείωμα

Προσμέτρηση προϋπηρεσίας

Υπό διερεύνηση είναι ακόμα το πεδίο της καταχώρησης των προϋπηρεσιών των ΕΕΠ ΕΒΠ, αν δηλαδή θα μετρηθεί από την ημερομηνία ανάληψης ή από την Πράξη του Περιφερειακού Διευθυντή, καθώς σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ.αριθμ. 151244/Δ2 (3) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (465 Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα:

«Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:

«Από το διδακτικό έτος 2014−15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.»

Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ υποψηφίων και ΠΔΕ

Προκειμένου να αποφύγουμε τον μεγάλο όγκο ενστάσεων, η  πρότασή μας είναι να μπορεί να ανοιχτεί δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ υποψηφίων και ΠΔΕ σε περίπτωση λανθασμένων καταχωρίσεων. σε σχέση με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί, καθώς πιθανά λάθη είναι ανθρώπινα και από την πλευρά των υπαλλήλων των ΠΔΕ.

Δείτε:

Νέα κατανομή 943 Οργανικών Θέσων ΕΕΠ – ΕΒΠ σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης | ΦΕΚ

Συνεχίζουμε

Θα συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια ενημέρωσης σας αλλά και πίεσης προς τους αρμοδίους, συμπορευόμενοι με τα συνδικαλιστικά μας όργανα, προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα επί της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων των Προσωρινών και Οριστικών Αξιολογικών Πινάκων ΕΕΠ ΕΒΠ.

Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

Τέλος αναμένουμε την Εγκύκλιο των Μεταθέσεων αύριο Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019.

 Συνάδελφοι/ισσες

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και όλα να πάνε κατ ευχήν!!

Βασίλης Βούγιας
Βασίλης Βούγιας
Δείτε ακόμη

Προκηρύξεις και Εκλογές: Τι απάντησε το Υπουργείο για τη διαδικασία των προκηρύξεων ΑΣΕΠ για μόνιμους διορισμούς σε σχέση με τη διενέργεια Εθνικών Εκλογών

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση