Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Γνωμοδότηση-εξ αποστάσεως εργασία: Είναι νόμιμη η εκτροπή υπηρεσιακής τηλεφωνικής γραμμής σε προσωπικό τηλέφωνο υπαλλήλου;

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Γνωμοδότηση-εξ αποστάσεως εργασία: Είναι νόμιμη η εκτροπή υπηρεσιακής τηλεφωνικής γραμμής σε προσωπικό τηλέφωνο εξ αποστάσεως εργαζομένου υπαλλήλου-“Η εκτροπή σε σταθερό ή ιδιωτικό τηλέφωνο του υπαλλήλου θέτει σε προφανή κίνδυνο τις ατομικές του ελευθερίες”.

Γνωμοδότηση-εξ αποστάσεως εργασία

Από τη Νομική Σύμβουλο της ΑΔΕΔΥ ζητήθηκε Γνωμοδοτικό Σημείωμα, αναφορικά με την νομιμότητα εκτροπής υπηρεσιακής τηλεφωνικής γραμμής σε προσωπικό τηλέφωνο εξ αποστάσεως εργαζομένου υπαλλήλου.

Στη Νομική Σύμβουλο ετέθησαν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:
Α. Το γεγονός ότι εξεδόθη η με αριθ.16028/09/04/21 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΜΤΠΥ

(Ορθή Επανάληψη) με την οποία παρακαλούνται οι υπάλληλοι «όπως προβούν σε εκτροπή της τηλεφωνικής τους γραμμής (είτε σε σταθερό, είτε σε κινητό τηλέφωνο), προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πολιτών στα πλαίσια της παροχής εξ αποστάσεως εργασίας».

Β. Το γεγονός ότι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού του ΜΤΠΥ,

απέστειλε ηλεκτρονική επιστολή σε όλο το προσωπικό με το εξής περιεχόμενο: «Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 14951/1-4-2021 απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ, όλοι οι υπάλληλοι του Ταμείου στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εργασίας, εκτός των αντικειμένων που τους αναθέτουν οι Προϊστάμενοι του Τμήματός τους, οφείλουν να εξυπηρετούν τηλεφωνικά τους πολίτες κάνοντας εκτροπή των τηλεφώνων σε κινητό ή σταθερό».

Γ. Η από 14.4.2021 επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων του ΜΠΤΥ προς την ΑΔΕΔΥ,

σύμφωνα με την οποία εκφράστηκαν αντιρρήσεις από μέλη του Συλλόγου στο να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους τηλέφωνα (είτε σταθερά, είτε κινητά), για να γίνει εκτροπή των υπηρεσιακών τηλεφώνων και όπως επίσης πληροφορήθηκε ο Σύλλογος, υπάλληλος της υπηρεσίας αναγκάστηκε να αγοράσει κάρτα SIM, καθώς δεν θέλει να χρησιμοποιεί τον προσωπικό του αριθμό για υπηρεσιακούς λόγους. Σημειώνεται επίσης στην εν λόγω επιστολή ότι οι υπάλληλοι δεν ερωτήθηκαν αν οικειοθελώς θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους τηλέφωνα.

_____________

Τα ερωτήματα
Τα τεθέντα ερωτήματα όπως διατυπώθηκαν

1ον. Είναι σύννομη η προαναφερόμενη απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΜΤΠΥ;

2ον. Με ποιόν τρόπο δύναται ο εξ αποστάσεως εργαζόμενος του ΜΤΠΥ να εξυπηρετεί τηλεφωνικά τους πολίτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις;

_____________

Γνωμοδότηση-εξ αποστάσεως εργασία
Τελικές απαντήσεις-συμπεράσματα της Νομικής Συμβούλου
1. Επί του πρώτου ερωτήματος.

Η με αριθ.16028/09/04/21 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΜΤΠΥ δεν είναι σύννομη με δεδομένο ότι:

α) δεν υπάρχει καμία εξουσιοδοτική διάταξη στα νομοθετήματα που θεσπίζουν μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας κατά της πανδημίας για την ρύθμιση του τρόπου παροχής τηλεργασίας από τους εργαζομένους στο Δημόσιο,

β) η έκδοση οιασδήποτε αποφάσεως αφορά σε ζητήματα που δεν καλύπτονται από την ΚΥΑ για τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας ή τις εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, προϋποθέτει την υποχρεωτική προηγούμενη αποστολή ερωτήματος στην Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,

γ) σε κάθε περίπτωση από τις διατάξεις του π.δ. 422/1982 περί ΜΤΠΥ προκύπτει αφ’ενός μεν ότι ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΜΤΠΥ δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς προηγουμένως να υπάρχει απόφαση του ΔΣ, ενώ και το τελευταίο στερείται πρωτογενούς εξουσίας προς ρύθμιση των προαναφερόμενων ζητημάτων.

2. Επί του δεύτερου ερωτήματος.
  1. Ο υπάλληλος οφείλει να εκτελεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Στο μέτρο που σε αυτά περιλαμβάνεται η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωμένος να εκτελεί την σχετική υπηρεσιακή του υποχρέωση, ακόμη και εάν εργάζεται εξ αποστάσεως.
  2. Η εκτροπή της τηλεφωνικής γραμμής της δημόσιας υπηρεσίας σε σταθερό ή ιδιωτικό τηλέφωνο του υπαλλήλου θέτει σε προφανή κίνδυνο τις ατομικές του ελευθερίες, όπως τούτες τις εγγυώνται τα άρθρα 9 και 9Α Συντ. και δεν διασφαλίζει την ασφάλεια του υπαλλήλου στον χώρο εργασίας του και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
  3. Αποτελεί ευθύνη της δημόσιας υπηρεσίας να προμηθευτεί τον αναγκαίο εξοπλισμό (υπηρεσιακά τηλέφωνα, κάρτες sim, φορτιστές) και να τον παράσχει στους εξ αποστάσεως εργαζόμενους, προβαίνοντας είτε σε εκτροπή της υπηρεσιακής γραμμής σε αυτά τα τηλέφωνα, είτε σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της των οικείων αριθμών κινητών τηλεφώνων που πλέον είναι υπηρεσιακοί για λόγους ενημέρωσης των πολιτών. Ουδεμία οικονομική επιβάρυνση ή διατάραξη της οικογενειακής και ιδιωτικής ζωής των εξ αποστάσεως εργαζομένων μπορεί συνταγματικώς να θεωρηθεί ανεκτή για την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους.
  4. Η δημόσια υπηρεσία οφείλει σε μία τέτοια περίπτωση να διασφαλίσει ότι το ωράριο εργασίας του εξ αποστάσεως εργαζόμενου δημοσίου υπαλλήλου θα τηρηθεί στο ακέραιο. Τούτο σημαίνει ότι τεχνικά η όποια λύση ακολουθηθεί θα δίνει το δικαίωμα στον υπάλληλο με την λήξη του ωραρίου του να αποσυνδέει την συσκευή ή να απενεργοποιεί την εκτροπή της υπηρεσιακής γραμμής.
Δείτε σε μορφή pdf ολόκληρη τη Γνωμοδότηση για την εξ αποστάσεως εργασία

Δείτε σχετικά

Σε διαβούλευση το σχέδιο νόμου “Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στο Δημόσιο Τομέα”

Δείτε επίσης

Δημόσιο-self test: H απόφαση εφαρμογής του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου covid από Μ. Δευτέρα 26.04
Προγραμματισμός διάθεσης self test: Ημερομηνίες για Δημόσιο-εκπαιδευτικούς-μαθητές-κληρικούς
Κορονοϊός-Μέτρα από 03 έως 10.05.2021: Aνά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση