Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατανομή οδηγών-συνοδών ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2023-24

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατανομή οδηγών-συνοδών ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2023-24 – Δεκαπέντε (15) θέσεις εποχικού προσωπικού ΔΕ Οδηγών και δεκατρείς (13) θέσεις εποχικού προσωπικού ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κατανομή οδηγών-συνοδών ΣΜΕΑΕ

Την κατανομή εποχικού προσωπικού (οδηγώνσυνοδών ΙΔΟΧ) Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ για το σχολικό έτος 2023-24, υπέγραψε ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κος Ιωάννης Βλάσσης.

Συγκεκριμένα κατανέμονται:

Δεκαπέντε (15) θέσεις εποχικού προσωπικού ΔΕ Οδηγών και δεκατρείς (13) θέσεις εποχικού προσωπικού ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) που εγκρίθηκαν με την αριθ. 31/27.09.2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, για να στελεχώσουν σχολικά λεωφορεία Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) ως εξής:

Δείτε την κατανομή στην Απόφαση ΕΔΩ

________________________________________

Για την Απόφαση ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • H αριθ. 31/27.09.2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ατόμων ως εποχικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Πίνακας Γ’ του Παραρτήματος) στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • H υπό στοιχεία 17910/1225/14 (Β΄2129) Απόφαση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών-καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» και των εγγράφων των λεωφορείων (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ταχογράφου).
  • Το υπό στοιχεία 85807/Δ3/28-7-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ «Ενημέρωση για τα σχολικά λεωφορεία με ιδιοκτησιακό καθεστώς και δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ που πληρούν τις προϋποθέσεις μεταφοράς των μαθητών τους για το σχολ. έτος 2023-2024 με τις διατάξεις του άρθ. 37 του ν. 3794/2009».

Δείτε επίσης

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού Ξεναγών και ΑΣΤΕ: Και επιστ/κών και εργαστ/κών συνεργατών και εκπ/κών ξένων γλωσσών

Πρόσκληση εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16 για πρόσληψη: Αιτήσεις από Πέμπτη 21 έως Τετάρτη 27.09.2023 

Επιλογή υποψηφίων Α Φάσης ΔΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας-Εγγραφές από 19 έως 25.09.2023

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση