Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες: Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών για αιτήσεις χρηματοδότησης σε σχολικές μονάδες.

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής ΑμεΑ

Πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» διαβίβασε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη:

  • Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
  • Στις Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε.
  • Στις Σχολικές μονάδες της χώρας (μέσω των αντίστοιχων Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
  • Στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων (μέσω των σχολικών μονάδων Π.Ε. & Δ.Ε.)

Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» αναφορικά με την κατασκευή ραμπών πρόσβασης των ΑΜΕΑ, καθώς και την κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, στις σχολικές μονάδες.

Δείτε το Εγγραφο

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση πρόσκλησης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»

ΣΧΕΤ: 80839/Δ1/22-5-2019 εγκύκλιος Γενικού Γραμματέα

Σας διαβιβάζουμε την με αρ. πρωτ. 29878/18-4-2019 Πρόσκληση ΙΧ (ΑΔΑ: ΨΕΒΔ465ΧΘ7-ΖΨΗ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI», όπως σας είχε κοινοποιηθεί με το ανωτέρω σχετικό, η οποία αφορά στην κατασκευή ραμπών πρόσβασης των ΑΜΕΑ, καθώς και την κατασκευή χώρων υγιεινής για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ, στις σχολικές μονάδες και η οποία λήγει 31-10-2019.

Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, μέσω των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού ελέγξουν πόσες και ποιες σχολικές μονάδες έχουν υποβάλλει αίτημα στους οικείους Δήμους με βάση την ανωτέρω πρόσκληση:

α) να καλέσουν τους Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, που δεν διαθέτουν τις συγκεκριμένες υποδομές και δεν έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπως ενεργήσουν για την άμεση και έως την Παρασκευή 04-10 2019 υποβολή σχετικών αιτημάτων προς τους οικείους Δήμους και

β) να ενημερώσουν την υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση genikidiefsp@minedu.gov.gr

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δείτε επίσης

Ράμπες ΑμεΑ, WC για ΑμεΑ στα σχολεία και μέτρα Πυροπροστασίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών

Eλλειψη προσβασιμότητας στις ιστοσελίδες του δημοσίου

Επικαιροποίηση στοιχείων Εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ στα σχολεία | Εγγραφο

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Tελειόφοιτος φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη δημοσιογραφία ασχολείται από το πρώτο έτος του πανεπιστημίου, όταν δημιούργησε την ερασιτεχνική ιστοσελίδα grislands στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος, ενώ στη συνέχεια αρθρογραφούσε στην αθλητική ιστοσελίδα Sportscasters, που δημιουργήθηκε από συμφοιτητές για τον ίδιο σκοπό. Το καλοκαίρι του 2019 εργάσθηκε για τρεις μήνες στην δημοσιογραφική ιστοσελίδα The Press Project, στο πλαίσιο της πρακτικής του άσκησης.

Γράψτε μία απάντηση