Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ και φροντίδας ηλικιωμένων δημιουργούνται στην Καλαμάτα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ και φροντίδας ηλικιωμένων δημιουργούνται στην Καλαμάτα – Προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κέντρο ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ και φροντίδας ηλικιωμένων

Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με ειδικές ανάγκες και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) αναμένεται να λειτουργήσουν σύντομα στην πόλη της Καλαμάτας.

Προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου

Σύμφωνα με προσκλήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, καλείται

  • ο Δήμος Καλαμάτας και
  • Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του Ν.3463/2006/
  • Διαδημοτικές Επιχειρήσεις/Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του Δήμου Καλαμάτας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Αξονα Προτεραιότητας Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία είναι για 3 έτη και για το ΚΔΗΦ και για το ΚΗΦΗ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣΕΣΠΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ έως την 31/08/2020 23:59:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Αναφορικά με το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) για άτομα με ειδικές ανάγκες

Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθούν υπηρεσίες στο τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, που σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές δομές, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο υποστηρικτικό πλέγμα παροχών για τις ευάλωτες ομάδες και τις οικογένειές τους.

Οι ανάγκες που έχουν προκύψει σχετίζονται με την έλλειψη συγκεκριμένων δομών σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικού αριθμού ατόμων σε ευπαθείς ομάδες.

Η εν λόγω δράση αφορά επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης –  Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες με διάρκεια λειτουργίας 3 έτη.

Ποιοι είναι οι άμεσα ωφελούμενοι

Είναι άτομα με κινητικές αναπηρίες ή με αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία, στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι θα λαμβάνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε δεύτερο βαθμό ωφελούμενοι

Είναι τα μέλη των οικογενειών τους, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ή εξεύρεσης εργασίας ή η ελάφρυνση όσων εξ αυτών δεν δύναται για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα στα ωφελούμενα άτομα.

_____________________

Αναφορικά με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

Η εν λόγω δράση αφορά επιχορήγηση για ίδρυση και λειτουργία για 3 έτη Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Σκοπός της  δομής

Είναι η βελτίωση των παρεχόμενων προνοιακών υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και της ποιότητας ζωής της ευπαθούς ομάδας των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους.

Πρόκειται για μέρος ενός ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικών δομών στο σύνολο της πόλης της Καλαμάτας.

Σε πρώτο βαθμό ωφελούμενοι

Αμεσα ωφελούμενοι είναι οι ηλικιωμένοι κάτοικοι που δεν δύνανται να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κλπ), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει, στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Δήμου.

Σε δεύτερο βαθμό ωφελούμενοι

Σε δεύτερο βαθμό ωφελούμενοι είναι τα μέλη των οικογενειών τους, στα οποία θα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης ή εξεύρεσης εργασίας ή η ελάφρυνση όσων εξ αυτών δεν δύναται για λόγους οικονομικούς ή κοινωνικούς να παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα στα ωφελούμενα άτομα.

Δείτε την Πρόσκληση για ΚΔΗΦ
Δείτε την Πρόσκληση για ΚΗΦΗ

Δείτε επίσης

Μόνιμοι-αναπληρωτές-μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Κατερίνης “κάνουν outing” την καραντίνα!
Ασφάλεια σχολικών κτηρίων: Επιστολή Ενωσης Διευθυντών με αφορμή τραυματισμό γονέα
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση