Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πανελλαδικές-νέα απόφαση: Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία-ειδικές εκπ/κές ανάγκες-βλάβες άνω άκρων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πανελλαδικές-συμπλήρωση απόφασης: Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία-ειδικές εκπ/κές ανάγκες-βλάβες άνω άκρων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία

Με την υπ. αριθμ. Φ.251/64858/Α5-ΦΕΚ B 2429 – 07.06.2021-Απόφαση της Υπουργού ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως, έχουμε τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/ Α5/26-2-2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων “Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση” (Β΄ 897).

Αναλυτικά

Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/ 26-2-2021 απόφασης

«Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α΄199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β΄ 897), ως ακολούθως:

1. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου iv της παρ. 1α του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

“Έναν εκπαιδευτικό λειτουργό ΔΕ ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής και ένα χειριστή του συστήματος λήψης των θεμάτων, εφόσον το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων”.

2. Η τελευταία περίοδος της παρ. 1β του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

“Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξέτασης ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, τον γραμματέα και τον βοηθό γραμματέα όπου απαιτείται, τον χειριστή του συστήματος λήψης των θεμάτων εφόσον το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων, το βοηθητικό προσωπικό, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδαφίου α του παρόντος άρθρου”.

3. Η τρίτη περίοδος που ακολουθεί μετά το εδάφιο iii της παρ. 2α του άρθρου 3 της εν λόγω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

“Με απόφαση του Προέδρου της επιτροπής του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. μπορούν να ορίζονται ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων εφόσον το κέντρο διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων, μέχρι εννέα (9) υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό ή διοικητικό προσωπικό για την επικουρία του Ε.Ε.Κ. ή του Β.Κ. και δύο (2) άτομα βοηθητικό προσωπικό”.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ B 2429 – 07.06.2021 Συμπλήρωση απόφασης εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για Πανελλαδικές

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ: Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία-ειδικές εκπ/κές ανάγκες-με βλάβες άνω άκρων για Πανελλαδικές

Δείτε επίσης

Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2021
ΦΕΚ: Τρόπος διεξαγωγής Πανελλαδικών 2021-Μέτρα προστασίας-Διαδικασία self test
Πανελλαδικές Γενικών Λυκείων 2021: Εγκύκλιος με ρυθμίσεις θεμάτων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων
Πανελλαδικές ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ 2021: Οργανα εξετάσεων-διαδικασία-νομικό πλαίσιο
Παράλληλο μηχανογραφικό ΙΕΚ: Ενημέρωση επί της διαδικασίας | Εγγραφο
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση