Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ποσοστό θέσεων αποφοίτων προηγούμενων ετών ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ στις Πανελλαδικές 2020

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ποσοστό θέσεων αποφοίτων προηγούμενων ετών που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ 2020 με το παλαιό σύστημα – Συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης.

Ποσοστό θέσεων αποφοίτων προηγούμενων ετών

Με την υπ. αριθμ. Φ.253.1/67067/Α5 της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 2221 – 11.06.2020, συμπληρώνεται η υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/ 14-5-2020 Υπουργικής Απόφαση με θέμα: Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021 (Β΄ 1853).

Ετσι, αποφασίζεται η συμπλήρωση της υπ΄αρ. Φ.253.1/56061/Α5/ 14-5-2020 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2020-2021». (Β΄ 1853), ως εξής:

Μετά τους ΠΙΝΑΚΕΣ με τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, κατά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

Ποσοστό θέσεων αποφοίτων προηγούμενων ετών που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020 με το παλαιό σύστημα.

Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21, ορίζεται ποσοστό θέσεων 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/Α5/14-5-2020 (Β΄ 1853) υπουργικής απόφασης για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στην κατηγορία των συμμετεχόντων στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερησίων ΓΕΛ 2020.

Ποσοστό θέσεων αποφοίτων προηγούμενων ετών που θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ 2020 με το παλαιό σύστημα.

Για τους αποφοίτους των προηγούμενων ετών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ 2020 με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018- 2019 (παλαιό σύστημα) για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2020-21, ορίζεται ποσοστό 13,66% επί των θέσεων που αντιστοιχούν στο καθ΄ υπέρβαση ποσοστό 1% της κατηγορίας των Εσπερινών ΓΕΛ επί του αριθμού εισακτέων της υπ’ αρ. Φ.253.1/56061/ Α5/14-5-2020 (Β΄ 1853) υπουργικής απόφασης για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίστηκαν με βάση τον αριθμό των αποφοίτων των προηγούμενων ετών που θα διαγωνισθούν με το σύστημα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2018-2019 (παλαιό σύστημα) σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων του σχολικού έτους 2019-2020 έτσι όπως περιγράφονται στον συνοδευτικό Πίνακα ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα- ρούσας απόφασης.

Το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων με το παλαιό σύστημα θα αποδοθεί στα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τμήματα και τις Σχολές που τα αφορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ

με το πλήθος υποψηφίων που δήλωσαν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 με το παλαιό και νέο σύστημα αντίστοιχα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου –
Νέο Σύστημα (συμπεριλαμβάνο-
νται και όσοι μαθητές Γ΄ τριετούς
εσπερινού δήλωσαν συμμετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις της
Γ΄ ημερησίου ΓΕΛ)
73460
Ημερήσιου Γενικού Λυκείου –
Παλαιό Σύστημα
7718
Εσπερινού Γενικού Λυκείου –
Νέο Σύστημα
847
Εσπερινού Γενικού Λυκείου –
Παλαιό Σύστημα
134

 

Δείτε το ΦΕΚ B 2221 – 11.06.2020  

Δείτε σχετικά

ΦΕΚ αριθμού εισακτέων ΑΕΙ 2020-21: Στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Πανελλαδικές υποψηφίων ΕΠΑΛ με αναπηρία: Επισημάνσεις από ΥΠΑΙΘ
Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση