Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Πρωτοδικείο-ΟΛΜΕ: Παράνομη αλλά όχι καταχρηστική η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση-Αίτημα στην ΑΔΕΔΥ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρωτοδικείο-ΟΛΜΕ: Παράνομη αλλά όχι καταχρηστική η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση-Αίτημα στην ΑΔΕΔΥ για προκήρυξη νέας απεργίας.

Πρωτοδικείο-ΟΛΜΕ

Δεν έγινε δεκτό από το Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα του Υπουργείου Παιδείας να κηρυχθεί ως καταχρηστική η ένδικη απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ κατά της αξιολόγησης, διότι, παρέλκει η εξέταση  των σχετικών  λόγων καταχρηστικότητας.

Το Δικαστήριο τελικά κήρυξε την απεργία-αποχή της ΟΛΜΕ ως παράνομη και η Ομοσπονδία των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καλέσει την ΑΔΕΔΥ να προκηρύξει αυτή απεργία-αποχή, ώστε να καλυφθούν οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 13 Μαίου 2024 με το άνοιγμα των σχολείων.

Σύμφωνα με την Απόφαση του Πρωτοδικείου:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η κηρυχθείσα και γνωστοποιηθείσα στο ενάγον την 1-4-2024 από την εναγόμενη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Λ.Μ.Ε.)», απεργία- αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολογήσεως των ν. 4692/2020 και 4823/2021 και των κατ’ εξουσιοδότηση τούτων κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων μέχρι την ικανοποίηση τον αιτήματος της, είναι παράνομη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στην εναγομένη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ο.Λ.Μ.Ε.)», την συνέχιση της ανωτέρω κηρυχθείσης απεργίας.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις ανωτέρω καταψηφιστικές της διατάξεις.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ) για κάθε παραβίαση της αμέσως ανωτέρω καταψηφιστικής διάταξης του διατακτικού της παρούσας.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, με την παρουσία και της Γραμματέως, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι τούς, στην Αθήνα, στις 1-5-2024.

Δείτε επίσης

Στάσεις εργασίας από την ΟΛΜΕ από 13 έως 31.05.2024 και ενιαία κείμενα για την τρίτη φάση της αξιολόγησης 

Δεκτή η αγωγή του Υπ. Παιδείας κατά της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση

Πριν φύγετε

Η διαδικασία για τη λήψη Αιμοπεταλίων για τον Δημήτρη Αφουξενίδη | Οδηγίες

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση