Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Ψηφοφορία αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Σάββατο 5.11.2022: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία | video

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Ψηφοφορία αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας – video.
Ψηφοφορία αιρετών
Tο Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 από τις 9:00 έως τις 17:00 θα διεξαχθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).
Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠΕΒΠ θα ψηφίσουν στην ψηφιακή κάλπη “ΖΕΥΣ”, το ειδικό πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ
Το σύστημα “ΖΕΥΣ” βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται τόσο το αδιάβλητο και το απόρρητο, όσο και ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας. Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας και με πλήρη διασφάλιση του απορρήτου.
Οι εφορευτικές επιτροπές έχουν ήδη ενημερώσει τους εκλογείς για τη διαδικασία διεξαγωγής των ηλεκτρονικών εκλογών. Ειδικότερα, σε κάθε εκπαιδευτικό έχει αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλαμβάνει την εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL) μέσω της οποίας ο εκλογέας μπορεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, καθώς και οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας.
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα αποσταλούν ηλεκτρονικά αυθημερόν, με τη λήξη της ψηφοφορίας, στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.
Ψηφοφορία αιρετών – Ακολουθούν 8 ερωτήσεις και απαντήσεις επί της διαδικασίας
1. Πώς διασφαλίζεται το απόρρητο της ψήφου;
Η προστασία του απορρήτου διασφαλίζεται αφενός λόγω της κρυπτογράφησης της ψήφου στο μηχάνημα του ψηφοφόρου και αφετέρου μέσω της μίξης των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων. Η μίξη παράγει τα ανωνυμοποιημένα ψηφοδέλτια και διασφαλίζει ότι καμία ψήφος δεν θα αντιστοιχιστεί στον ψηφοφόρο που την κατέθεσε.
2. Έχασα το μήνυμα (email) με τον σύνδεσμο για την ψηφοφορία.
Ο ψηφοφόρος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής των εκλογών για να του αποστείλουν εκ νέου το μήνυμα με το μοναδικό υπερσύνδεσμο.
3. Θα υπάρχει λευκό ψηφοδέλτιο;
Η επιλογή «Λευκή ψήφος» θα εμφανίζεται αυτόματα σε κάθε κάλπη.
Τα λευκά ψηφοδέλτια θα προσμετρηθούν ως άκυρα στα τελικά αποτελέσματα.
4. Πατώντας στο σύνδεσμο της ψηφοφορίας εμφανίζεται το μήνυμα: «Προέκυψε σφάλμα. Please logout to access this view». 
Ο ψηφοφόρος μπορεί να κάνει κάποιες από τις ακόλουθες ενέργειες για να αντιμετωπίσει το θέμα:
   •  Είτε ανοίγοντας τον σύνδεσμο του Ψηφοφόρου σε άλλο περιηγητή.
   •  Είτε ανοίγοντας το σύνδεσμο από νέο παράθυρο ανώνυμης περιήγησης (incognito).
5. Πόσες ψηφιακές αποδείξεις ψήφου λαμβάνει ο ψηφοφόρος;
Ο ψηφοφόρος λαμβάνει «ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης της ψήφου» για κάθε ψήφο που υποβάλλει ανά κάλπη.
6. Τι γίνεται σε περίπτωση που ψηφίσω παραπάνω από μία φορές;
Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει όσες φορές επιθυμεί εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Επειδή η υποβολή της ψήφου δε γίνεται σε κάποιο εκλογικό κέντρο με ελεγχόμενο παραπέτασμα, μπορεί κάποιος να μην είναι βέβαιος ότι ψήφισε χωρίς καμία εξωτερική επιρροή. Ακόμα και αν συμβεί αυτό, ο ψηφοφόρος μπορεί στη συνέχεια να ξαναψηφίσει με τρόπο που εκφράζει ελεύθερα και ανεπηρέαστα τις επιλογές του. Κάθε νέα ψήφος διαγράφει αυτομάτως την προηγούμενη, ενώ το αποδεικτικό της ακύρωσης της προηγούμενης ψήφου περιλαμβάνεται και στην ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου που αποστέλλεται στον ψηφοφόρο.
7. Το μήνυμα που έλαβα και το οποίο με καλεί να ψηφίσω αναφέρει κάποιους «κωδικούς ελέγχου». Τι είναι αυτοί;
Πρόκειται για προχωρημένη δυνατότητα του συστήματος «Ζευς» η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν ο χρήστης έχει την υποψία ότι ο υπολογιστής του έχει προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό. Οι κωδικοί αυτοί είναι απαραίτητοι για τη Διαδικασία ελέγχου ψήφου.
8. Τι είναι η «Ψήφος ελέγχου»;
Η «Ψήφος ελέγχου» είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας ο χρήστης δύναται να επιβεβαιώσει ότι το μηχάνημά του δεν έχει μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να μεταβάλλει τη ψήφο του.
Εάν ο ψηφοφόρος υποψιάζεται ότι το μηχάνημά του έχει μολυνθεί, μπορεί να επιλέξει έναν τυχαίο υποψήφιο στο ψηφοδέλτιο (θα πρέπει να απομνημονεύσει την επιλογή του) και να πατήσει  «Υποβολή Ψήφου Ελέγχου». Στο πεδίο «Εισάγετε κωδικό» ο ψηφοφόρος έχεις δύο επιλογές:
  1. Συμπληρώνει τυχαίους χαρακτήρες (όχι τους κωδικούς ελέγχου που έλαβε στο mail) και υποβάλλει τη ψήφο του. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται σχετικό μήνυμα: «Έχετε επιλέξει ψήφο ελέγχου. Η ψήφος σας δεν θα καταμετρηθεί και οι επιλογές σας θα κοινοποιηθούν σε σχετικό πίνακα στη σελίδα ψηφοφορίας.» και μπορεί να πατήσει «Επιβεβαίωση». Με αυτόν τον τρόπο, η ψήφος του δεν προσμετράται στα τελικά αποτελέσματα. Στον ψηφοφόρο θα εμφανιστεί μήνυμα «Η ψήφος ελέγχου υποβλήθηκε επιτυχώς. Ο κωδικός της ψήφου ελέγχου είναι: ΧΧΧΧ», όπου ΧΧΧΧ θα είναι ένας τετραψήφιος αριθμός π.χ.1234. Στη συνέχεια, πατάει το κουμπί «Επιστροφή στη σελίδα της ψηφοφορίας» και επιλέγει τη νέα καρτέλα «Ψήφοι Ελέγχου». Εκεί θα εμφανίζονται οι ψήφοι ελέγχου που έχει υποβάλει τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ψηφοφόροι που συμμετέχουν στην ψηφοφορία, όχι ονομαστικά, αλλά με τον αναγνωριστικό κωδικό που θα έχει λάβει κατά την υποβολή της. Ο ψηφοφόρος εντοπίζει την ψήφο ελέγχου του με τον αναγνωριστικό κωδικό της και εξακριβώνει αν η επιλογή του έχει τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό από αυτό που ψήφισε, σημαίνει ότι ο υπολογιστής του έχει προσβληθεί από κάποιο κακόβουλο λογισμικό που μεταβάλλει την ψήφο του. Συνεπώς θα πρέπει να ψηφίσει από κάποια άλλη συσκευή.
  2. Συμπληρώνει έναν από τους κωδικούς που έχει λάβει στο email. Σε αυτήν την περίπτωση η ψήφος θα υποβληθεί και προσμετράται στα αποτελέσματα.
Προσοχή: η ψήφος ελέγχου είναι προαιρετική διαδικασία και δεν είναι απαραίτητη για την υποβολή έγκυρης ψήφου. 
Δείτε το σχετικό video για την  Ψηφοφορία αιρετών

Δείτε  τις υποψηφιότητες για το ΚΥΣΕΕΠ εδώ

Δείτε  τις υποψηφιότητες για τα ΠΥΣΕΕΠ εδώ

Δείτε τις υποψηφιότητες για τα ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ εδώ

Δείτε σχετικά

Εκλογές Υπηρεσιακών Συμβουλίων 2022: Πώς ψηφίζω για ΚΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ | Οδηγίες 

Εκλογές υπηρεσιακών συμβουλίων ΕΕΠ-ΕΒΠ: Πως ψηφίζουμε και γιατί, για το ΚΥΣΕΕΠ και τα ΠΥΣΕΕΠ 

Δείτε επίσης

Απόφαση: Εκλογές αιρετών 5 Νοεμβρίου 2022 

Ανακοινοποίηση Εγκυκλίου εκλογών αιρετών Υπηρεσιακών Συμβουλίων εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022

Διαδικασία εκλογής αιρετών εκπαιδευτικών-ΕΕΠ-ΕΒΠ, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια | ΦΕΚ 

Προεδρικό Διάταγμα 1/2003

Αρθρα 21 και 36 του π.δ. 1/2003

Αρθρα 29, 30, 31, 43, 44 και 45 του π.δ. 1/2003

Δείτε ακόμη

Γιατί συμμετέχουμε στις εκλογές των αιρετών στις 5 του Νοέμβρη | Αρθρο

Γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε μαζικά στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου για τους αιρετούς στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση