Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Σύσταση επιτροπών παραλαβής ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ | Απόφαση

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Σύσταση επιτροπών παραλαβής ψυχομετρικών εργαλείων Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης. 

Σύσταση επιτροπών παραλαβής ψυχομετρικών εργαλείων ΔΕΔΑ

Tη σύσταση – συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παραλαβής των Ψυχομετρικών Εργαλείων σε τοπικό επίπεδο, για τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) (Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α.) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 9 «Προμήθεια Ψυχομετρικών Εργαλείων ΔΕΔΑ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019- 2020» με κωδικό ΟΠΣ 5048220, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», υπέγραψε η Υπουργός ΠΑΙΘ κα Νίκη Κεραμέως (Απόφαση 3085/26-9-2022).

Αρμοδιότητα των Ε.Π. Δ.Ε.Δ.Α.

Είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών σε κάθε δομή Δ.Ε.Δ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση, υπογράφοντας τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής.

Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή πιστοποιεί:

1. Την ποσοτική παραλαβή, καταμετρώντας τα προς παράδοση είδη και ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και των σχετικών δελτίων αποστολής.

2. Την ποιοτική παραλαβή, ελέγχοντας πως τα είδη έχουν στο σύνολό τους παραδοθεί στους χώρους των δομών Δ.Ε.Δ.Α., καθώς και ότι βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και είναι πλήρη.

Αναλυτικές οδηγίες για την παραλαβή των ειδών θα αποσταλούν στις Ε.Π.Δ.Ε.Δ.Α. από τον Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πριν την έναρξη των εργασιών παράδοσης των ειδών προμήθειας από την ανάδοχο εταιρεία.

Τα ψυχομετρικά τεστ

Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία αφορούν στα  ακόλουθα σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό αξιολογητικά προϊόντα και αναλώσιμα (ψυχομετρικών τεστ), CPV: 33156000 Συσκευές για ψυχολογικές δοκιμές:

 • WISC-V GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Intelligence Scale for Children – 5th Edition)

Ποσότητα: 17

 • Αναλώσιμα WISC-V GR
  • WISC-V GR Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 τμχ) & WISC-V GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2 (πακέτο των 25 τμχ)

Τεμάχια: 65

 • WAIS-IV GR Complete Kit1 & Kit2 (Wechsler Adult Intelligence Scale – 4th Edition)

Τεμάχια: 13

 • Αναλώσιμα WAIS-IV GR
  • WAIS-IV Φόρμα Καταγραφής (πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 1 (πακέτο των 25 τμχ) & WAIS-IV GR Φυλλάδιο Απαντήσεων 2(πακέτο των 25 τμχ)

Τεμάχια: 13

 • WPPSI-III GR Complete Kit1 & 2 (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – 3rd Edition)

Τεμάχια: 13

 • Αναλώσιμα WPPSI-III GR
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 2:6-3:11) (πακέτο των 25 τμχ)
  • WPPSI-III GR Φόρμα Καταγραφής (Ηλικίες 4:0-7:3) (πακέτο των 25 τμχ)
  • WPPSI-III GR Φυλλάδιο Απαντήσεων (πακέτο των 25 τμχ) Τεμάχια: 13
Δείτε επίσης

Διευκρινίσεις αξιολόγησης μαθητών Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου για Μαθησιακές Δυσκολίες από τα ΚΕΔΑΣΥ 

Γνωματεύσεις ΚΕΔΑΣΥ-αξιολογικές εκθέσεις: Επισημάνσεις σχετικά με την έκδοση και την ισχύ τους 

Εγκύκλιος: Διερεύνηση αναγκών από ΚΕΔΑΣΥ παιδιών και προ του έτους πρώτης εγγραφής σε νηπιαγωγείο 

Πριν φύγετε

Τι ισχύει για τη μονιμοποίηση εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ | Παράθεση νομοθεσίας

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση