“Ο Κόσμος της Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας

Υποψήφιοι Βουλευτές εκπαιδευτικοί: Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υποψήφιοι Βουλευτές εκπαιδευτικοί: Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία. Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Ηλία Γεωργαντά.

Υποψήφιοι Βουλευτές εκπαιδευτικοί: Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία

Σχετικά με την παραίτηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για να θέσουν υποψηφιότητα στις Βουλευτικές Εκλογές, αλλά και την επάνοδο στην υπηρεσία σε περίπτωση μη εκλογής τους ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κος Ηλίας Γεωργαντάς εξέδωσε Εγκύκλιο.

Η Εγκύκλιος, την οποία ο Γενικός Γραμματέας εξέδωσε με αφορμή ερωτήματα που εδέχθη η υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, έχει θέμα: “Παραίτηση και επάνοδος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών/υποψηφίων για βουλευτές” και επιγραμματικά τα κύρια σημεία της είναι τα παρακάτω:

 Α. Νομικό πλαίσιο

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν βουλευτές, αν δεν παραιτηθούν πριν από την ανακήρυξή τους ως υποψηφίων.

Η παραίτηση συντελείται με μόνη τη γραπτή υποβολή της. Αποκλείεται η επάνοδος στην ενεργό υπηρεσία των στρατιωτικών που παραιτούνται.

Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι, που παραιτούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, για να ανακηρυχθούν υποψήφιοι σε οποιεσδήποτε εκλογές, εάν δεν εκλεγούν, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία μετά την περάτωση της διαδικασίας ανακήρυξης των εκλεγομένων ή, εάν εκλεγούν, από τη λήξη της θητείας τους για οποιονδήποτε λόγο.

Η επάνοδος συντελείται, αυτοδικαίως, με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία και στη θέση από την οποία είχε παραιτηθεί.

Β. Παραίτηση

H πράξη για την αποδοχή της παραίτησης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, περιέχει το ονοματεπώνυμο, τη θέση που κατείχε αυτός που παραιτήθηκε καθώς και τη χρονολογία της επίδοσης της παραίτησης στον πρόεδρο του αρμόδιου δικαστηρίου, οπότε η υπηρεσία (Δ/νση Εκπ/σης) στην οποία ανήκει οργανικά ο/η εκπ/κός οφείλει να δημοσιεύσει αμέσως περίληψη της αποδοχής της παραίτησης.

 Γ. Επάνοδος

Oι μόνιμοι εκπ/κοί επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, όχι όμως στη θέση ευθύνης που τυχόν κατείχαν. Εάν δεν υπάρχει κενή θέση ο/η εκπ/κός επανέρχεται ως υπεράριθμος/η και καταλαμβάνει αυτοδικαίως την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον κλάδο του/της.

Δείτε την Εγκύκλιο αναλυτικά

Δείτε ακόμη:

Ναι του ΣτΕ για τις Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής

ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ: Πρόσκληση για φοίτηση στα Προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ για το 2019-10

Κοινοποιήστε.

Σχετικά με Συντάκτη

Με σπουδές στην Κοινωνιολογία, στην Κοινωνική Εργασία και στην Ειδική Αγωγή, εργάσθηκε από το 1989, μεταξύ άλλων, στο Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης, στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος και στο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) Φθιώτιδος, όπου και θήτευσε ως Προϊστάμενος. Διατελεί Αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Στερεάς Ελλάδας (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ) και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.).

Γράψτε μία απάντηση